Franchising-960x530

ยุทธศาสตร์การบริหาร 8E โมเดล

ปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายในสังคมไทยในปัจจุบัน ผมเห็นว่ามีสาเหตุสำคัญประการหนึ่งเกิดจากกระบวนการบริหารที่ยังไม่ครบถ้วนทุกมิติ ผมได้ทบทวนเรื่องกรอบความคิดในการบริหารและพัฒนาไปสู่การสร้างโมเดลใหม่ “ยุทธศาสตร์การบริหาร 8E โมเดล” เมื่อหลายปีที่แล้ว

(more…)

Read More

Los-6-mejores-negocios-rentables1

D-Commerce – โอกาสในการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กของไทย

D-Commerce ย่อมาจากคำว่า Decentralized Commerce เป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) หรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนอินเตอร์เน็ตรูปแบบหนึ่งในลักษณะ B2B (Business-to-Business) หรือ การซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างธุรกิจและธุรกิจ 

(more…)

Read More

capture-20160725-115318

ฮาร์วาร์ดเปิดหลักสูตรทวิปริญญาตรีและโทด้านดนตรีร่วมกับวิทยาลัยดนตรีเบิร์กลี

ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาการจัดการศึกษาให้สามารถสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและตอบโจทย์ปัญหาสังคมอย่างเป็นพลวัตอยู่เสมอ ส่งผลทำให้การจัดการศึกษาของฮาร์วาร์ดจึงมีความก้าวล้ำนำสมัย มีผลผลิตที่เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนออกมาให้เห็นเป็นประจำสม่ำเสมอ ตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับการเสริมสร้างสติปัญญาและการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ และด้วยเหตุนี้จึงเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องสนับสนุนทรัพยากร ต้องคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมและรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ ๆ อันจะส่งผลช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายดังกล่าว

(more…)

Read More

capture-20160725-112431

ฮาร์วาร์ดกับประเด็นความยั่งยืนและข้อเสนอของผม เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม

ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกที่เป็นผู้นำทางวิชาการและการปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับองค์กร ชุมชน สังคม ประเทศชาติ จนถึงระดับโลก บนพื้นฐานจุดแกร่งการเป็นองค์กรแห่งความรู้และองค์กรวิจัยของตนเอง โดยการบูรณาการประเด็นปัญหาสังคมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ทุกระดับ ทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเลือกเข้าร่วมตามความถนัดและความสนใจ ในจำนวนนี้หลายกิจกรรมมีการเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติจริง สร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นทั้งในระดับการปฏิบัติและนโยบายการพัฒนาประเทศ

(more…)

Read More

bangkok-june-16-2016-thai-prime-minister-prayut-427867

ยุทธศาสตร์ดุมล้ออาเซียน เพื่อไทยเป็นประเทศรายได้สูง (2)

จากบทความตอนก่อนหน้านี้ ผมได้กล่าวถึง ยุทธศาสตร์ดุมล้ออาเซียนเพื่อประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงโดยนำเสนอ ไปแล้ว 2 ประเด็น คือ เหตุผลที่ประเทศไทยจำเป็นต้องเป็นดุมล้อของอาเซียน และความเหมาะสมของไทยในการเป็นดุมล้อของอาเซียน
 

(more…)

Read More

hub

ยุทธศาสตร์ดุมล้ออาเซียน เพื่อไทยเป็นประเทศรายได้สูง

เมื่อไม่นานมานี้ ผมมีโอกาสได้กล่าวปาฐกถาเรื่อง “ยุทธศาสตร์ดุมล้ออาเซียนเพื่อประเทศไทยจะมีรายได้สูง” ในการอบรม ASEAN Excellence Awards 2016 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน อันเป็นงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 5 ปี รวมทั้งได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล
ผมได้ให้ทิศทางและบทบาทของประเทศในบริบทสมาชิกอาเซียนเพื่อก้าวสู่ประเทศเศรษฐกิจรายได้สูง ไว้ 3 ประเด็นดังต่อไปนี้ 1) ทำไมประเทศไทยควรเป็นดุมล้อของอาเซียน 2) เพราะเหตุใดไทยจึงเหมาะในการเป็นดุมล้อของอาเซียน และ 3) ประเทศไทยจะดำเนินยุทธศาสตร์อย่างไรเพื่อก้าวสู่การเป็นดุมล้อของอาเซียน

(more…)

Read More

1014356312

ฮาร์วาร์ดสร้างผลกระทบสู่เมืองเคมบริดจ์

การมีส่วนร่วมสร้างผลกระทบสู่ชุมชนท้องถิ่นเป็นพันธกิจและภารกิจที่สำคัญของฮาร์วาร์ดตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ฮาร์วาร์ดเป็นผู้นำทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมทำงานกับชุมชนท้องถิ่นไม่เพียงนำประโยชน์และการพัฒนามาสู่ชุมชนท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสเพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักศึกษา เป็นบริบทให้นักศึกษาได้ฝึกฝนประยุกต์เชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง ส่งเสริมนักศึกษาให้ได้รับการพัฒนาครบถ้วนรอบด้านทั้งด้านความรู้ ทักษะ และลักษณะชีวิต1 ด้วยอีกทางหนึ่ง             

(more…)

Read More

Trillium

“ดัชนีประสิทธิผลของปัญญาสมาพันธ์ กับ การพัฒนาเยาวชนเพื่อเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเชิงรุก”

         คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เยาวชนเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ เป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความเจริญในอนาคต หากเราอยากเห็นประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาทัดเทียมประเทศเพื่อนบ้านและอารยประเทศ  จำเป็นอย่างยิ่งยวดที่เราต้องให้ความสำคัญต่อเยาวชนและกำหนดทิศทางที่เหมาะสมในการสร้างเยาวชนของประเทศให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ

(more…)

Read More

tnews_1459258786_6996

แลนด์มาร์คเจ้าพระยา เดินหน้าอย่างไรให้ได้มากกว่าเสีย?

         ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญให้ไปแสดงความคิดเห็นในรายการ “เถียงให้รู้เรื่อง” ทางช่อง Thai PBS ในหัวข้อ “เดินหน้าแลนด์มาร์คเจ้าพระยา ได้คุ้มเสียจริงหรือ?” ซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของคนไทยจำนวนมาก หลังจากรัฐบาลพยายามผลักดันโครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะแรก 14 กิโลเมตร จากสะพานพระราม7 ถึงสะพานปิ่นกล้าทั้งสองฝั่ง มูลค่า 14,000 ล้านบาท จากทั้งโครงการ 57 กิโลเมตร 

(more…)

Read More

Institutul-National-de-Statistica-INS-1024x682

‘4 เร่ง’ ข้อเสนอการเพิ่มประสิทธิผลภาครัฐ

ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องประสิทธิผลภาครัฐ ประจำไตรมาสที่ 2 ในภาพรวม คือประชาชนให้คะแนนภาครัฐที่ร้อยละ 57.73 ขยับขึ้นจากไตรมาสที่แล้วที่ได้คะแนนร้อยละ 52.15 ซึ่งผมได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ทำให้ดัชนีประสิทธิผลภาครัฐมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 มากที่สุดสามอันดับ ดังนี้

(more…)

Read More