zika

“ไวรัสซิกา” ไม่ตระหนก แต่ต้องตั้ง WAR ROOM ทุกหน่วยงาน “เอาให้อยู่”

แม้ไวรัสซิกามีมานาน ซึ่งในอดีตเราไม่ทราบและไม่เห็นข่าว 
แต่วันนี้เราทราบข้อมูลจากกรมควบคุมโรคซึ่งระบุว่าดัชนีลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะของไวรัสซิกาสูงขึ้นเกือบ 3 เท่า และมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นอีก เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ผ่านพ้นฤดูฝน 
ที่ผ่านมาไวรัสซิกาแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จันทบุรี บึงกาฬ เชียงใหม่ จนต้องมีการควบคุมในระดับสีแดง และนอกจากนั้นในกรุงเทพฯ ยังพบผู้ติดไวรัสซิกาถึง 22 ราย 

(more…)

Read More

aa6jbf6a5khabf5gfk8fj

ยุทธศาสตร์บริหารประสิทธิภาพ 8E โมเดล-E7 ประสิทธิเขต

ปัจจุบันเป็นโลกที่ทุกศาสตร์เชื่อมโยงถึงกัน และไม่อาจแยกออกจากกันได้ เพราะโลกปัจจุบัน เป็นโลกที่มีความซับซ้อน มากขึ้นปัจจุบันเป็นโลกที่ทุกศาสตร์เชื่อมโยงถึงกัน และไม่อาจแยกออกจากกันได้ เพราะโลกปัจจุบัน เป็นโลกที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ความปรารถนาและเป้าหมายของมนุษย์ก็มีความซับซ้อนมากขึ้น สิ่งที่ทำได้จึงมีเพียงการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ผมมองขาดว่าในอนาคต การทำสิ่งใดๆ ที่อยู่ในขอบเขตเดิมจะไปไม่ได้ไกล ผู้ที่ขี่ยอดคลื่นเท่านั้นที่จะยังคงอยู่และไปต่อได้ ด้วยเหตุนี้ ผมจึงนำการคิดเชิงบูรณาการมารวมกับการบริหาร เกิดเป็นยุทธศาสตร์การบริหารอย่างมี “ประสิทธิเขต” (Externality) หรือที่เรียกว่า “ยุทธศาสตร์ประสานพลังบูรณาการขยายผลลัพธ์ไปนอกขอบเขต” เป็น 1 ใน 8 ยุทธศาสตร์ที่อยู่ในยุทธศาสตร์การบริหาร 8E โมเดล

(more…)

Read More

10/08/2013-Boston,MA Boston school children board a Boston school bus on Shawmut Ave. in the So. End early this morning October 9, 2013, after drivers agreed to return to work after a one day strike. Staff photo by Mark Garfinkel

ฮาร์วาร์ดสร้างสรรค์กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แก่เด็กนักเรียนท้องถิ่น

     การเชื่อมโยงการจัดการศึกษากับเด็กนักเรียนท้องถิ่นเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่ฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยในที่นี้ฮาร์วาร์ดได้คิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมหลากหลายรูปแบบร่วมกับโรงเรียนท้องถิ่นเพื่อสนองตอบความต้องการทางด้านการศึกษาเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนท้องถิ่นตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ไม่ต้องการให้ฮาร์วาร์ดเป็นขุมทรัพย์การเรียนรู้เฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเองเท่านั้น แต่ต้องการเปิดโอกาสให้สังคมชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของมหาวิทยาลัยด้วย

(more…)

Read More

Phu-Tubberk

ปัญหาภูทับเบิก ต้องแก้ให้ครบทุกมิติ

ปัญหาของภูทับเบิกนั้นมีความซับซ้อนและสะสมมานาน จนบานปลายและส่งผลเสียในหลายด้าน
ในความคิดของผม ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องร่วมมือช่วยกัน ต้องแก้ปัญหาให้ถูกต้องครบมิติทุกด้าน ทั้งในระยะสั้นระยะยาว เพื่อให้มีความยั่งยืนและเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย

(more…)

Read More

kbank

ธนาคาร ฯ “ช่วยเหลือ” เหยื่ออาชญากร 9.8…แสน… “หน้าที่” และ “น้ำใจ”

จากเหตุการณ์ที่เจ้าของร้านประดับยนต์ เรียกร้องให้ธนาคารแห่งหนึ่งชดใช้เงินที่สูญเสียไปจากการถูกมิจฉาชีพใช้วิธีการติดต่อขอเปลี่ยนซิมโทรศัพท์จากบริษัทให้บริการมือถือ 
ซึ่งระยะแรกธนาคารฯ ยินดีชดใช้ในส่วนที่เป็นฝ่ายผิด แต่สุดท้ายธนาคารฯ ก็ “ยินดีรับความเสียหายเต็มจำนวน” และมอบเงินที่ถูกขโมยไปให้แก่เจ้าของร้านประดับยนต์ในที่สุด แม้ขณะนี้เรื่องจะอยู่ในชั้นของกระบวนการยุติธรรมก็ตาม 

(more…)

Read More

Olympics

บทเรียนจาก ‘โอลิมปิก’ ถึง ‘ข้าราชการไทย’

จากเหตุการณ์พิธีปิดกีฬาโอลิมปิกที่นายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นสวมบทเป็นตัวการ์ตูนมาริโอ รับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกครั้งต่อไป ทำให้เกิดกระแส Social Media ผ่านแฮชแทคว่า #ถ้าไทยเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก ซึ่งมีคนมากมายร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสนุกสนาน

#ถ้าไทยเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก…ประธานมาสายแน่นอน 
#ถ้าไทยเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก…โปเกม่อนจะออกมามากขึ้น ซากุระจะขึ้นทุกเสา ฯลฯ

(more…)

Read More

HUNAP

ฮาร์วาร์ดจัดการศึกษารองรับกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกัน

     นอกจากฮาร์วาร์ดจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับบริบทความเป็นสากลแล้ว การจัดการศึกษาของฮาร์วาร์ดยังคำนึงถึงความต้องการจำเป็นของประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ด้วยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีส่วนเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศชาติและสังคมชุมชนท้องถิ่น อาทิ การพัฒนากิจกรรมบริการสังคมให้นักศึกษามีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนท้องถิ่น การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้าน STEM (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (engineering) และคณิตศาสตร์ (math)) เพื่อมีส่วนเตรียมกำลังคนในด้านดังกล่าวนี้ให้แก่ประเทศ เป็นต้น 

(more…)

Read More

7hc9hkckha65e5ead67aa

ยุทธศาสตร์บริหารประสิทธิสภาพ 8E โมเดล E6 ประสิทธิคูณ (2)

บทความนี้ยังคงเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจากโมเดลการบริหารประสิทธิสภาพ 8E ที่ได้ดำเนินมาถึงยุทธศาสตร์ การบริหาร E ตัวที่ 6 แล้ว นั่นคือ ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อทวีคูณผลลัพธ์ที่เลอค่า หรือเรียกว่า การบริหารอย่างมีประสิทธิคูณ (Exponentiality)

(more…)

Read More

image102

รับมือ “แบบเดิม” เพียงพอไหม เมื่อวินาศกรรมมารูปแบบ “ใหม่”

เหตุการณ์วินาศกรรมในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา ผมขอแสดงความเสียใจต่อญาติของผู้เสียชีวิตและผู้ได้บาดเจ็บในครั้งนี้ ซึ่งเบื้องต้นเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด และขณะนี้ทุกฝ่ายก็กำลังทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติ

(more…)

Read More

image101

รปภ. ฮีโร่…แบบอย่าง ‘คนดี’ ผู้เห็นแก่ ส่วนรวม มากกว่า ส่วนตัว

จากเหตุการณ์การลอบวางระเบิดหลายพื้นที่ทางภาคใต้ของบ้านเรา ท่ามกลางความสูญเสียและเศร้าโศก สถานการณ์ได้สร้างวีรบุรุษคนหนึ่งให้เกิดขึ้น.. คุณกำธร เกตแก้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ผู้ยินดีเสี่ยงชีวิตตนเอง เพื่อปกป้องผู้อื่น ด้วยการตัดสินใจหิ้ววัตถุต้องสงสัยที่เชื่อว่าเป็นระเบิดออกจากบริเวณศูนย์การค้าเอง 

(more…)

Read More