การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ Trumponomics

“Trumponomics” หรือแนวนโยบายเศรษฐกิจ ภายใต้การบริหารประเทศ ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดนัลด์ ทรัมป์
 เป็นคำที่หลายท่านคงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว ซึ่งได้สร้างความกังวลใจอย่างมากให้กับหลายฝ่าย ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประเทศไทย
Read More

Can Bangkok be the capital city of the ASEAN region? (1)

Once the war of election between Bangkok governor candidates ended, the winner has the responsibility of following the policy according to his campaigns promoted to the people. However, the main responsibility which Bangkok governor cannot ignore is to develop Bangkok to be prepared with the opening of AEC. One important point to focus on is how to turn Bangkok into the capital city of ASEAN.

Read More

How does the opening of ASEAN community relate to the people of Bangkok? : Opportunities (2)

     In every situation, there exist both opportunities and threats which depend on perspectives and attitudes. I have analyzed the effects of entering into the ASEAN Community in the previous article. In this article, I will point out the opportunities that will be occurring from the emergence of the ASEAN Community for the people of Bangkok in many ways which is as follows: 

Read More

How does the opening of ASEAN community relate to the people of Bangkok? : The effects (1)

    Recently, I have analyzed and written a lot about entering into the ASEAN community and have given a general picture. However, as Bangkok is the capital city of Thailand, it is the center for many activities. I, therefore, think that it will be very beneficial if there are detailed analyses conducted to find out answers to how the opening of the ASEAN community would affect Bangkok and people who live in Bangkok. 
     Entering and becoming one of the members of the ASEAN community affects the people of Bangkok in many ways and these are as follows.

Read More

Thailand after the opening of AEC (1)

The ASEAN community has become one of the most commonly spoken about issue; however, recent surveys found out that Thai?s having knowledge and understanding on ASEAN community are just a few in numbers. This could make many Thai?s lose out on the opportunity or be unprepared in taking advantage of the upcoming change which will be occurring in no time.

Because the ASEAN community will cause many changes to occur in Thailand, this article in the first in the asean will be talking about the changes in the following two ways, which are: Read More

The Economic Relations between Thailand and North East India (End)

In the previous article, I have mentioned the lecture on the topic of ?Economic Relations between North East India and Thailand through the Thai perspective at Manipur University, India this past March.

I have talked about the cooperation on economic activities between the two countries, infrastructure projects especially the transportation linked from Thailand to North East India, the opportunities and limitations in trade, investment, and tourisms which exist between the two countries. Read More

The economic relations between Thailand and North East India (1)

I was invited to give a speech at an international conference on the topic of ?The economic relations between North East India and Thailand from a Thai perspective? at Manipur Central University in Imphal, India on the 24th of March, 2014.

The organizer of the event specified the objective of the speech which was to be able to know the economic relationship between Thailand and the region of India from my perspective, including the opportunities, limitations, and suggestions on developing the relationship from a Thai scholar?s perspective. Read More