วิสัยทัศน์ ‘ยก’ การศึกษา วิพากษ์พ่วงเสนอ…ตอน 2

จากมุมมองนโยบายด้านการศึกษาของพรรคการเมือง ซึ่ง ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบัน พร้อมหยิบยกนโยบายบางพรรคการเมือง มาสะท้อนมุมมองเป็นตัวอย่าง เพื่อชี้ให้เห็นทิศทางนโยบายเหล่านั้น Read More

วิสัยทัศน์ ‘ยก’ การศึกษา วิพากษ์พ่วงเสนอ…ตอน 1

“การศึกษา” ไม่ว่าผ่านมากี่ยุคสมัย มักเป็นหนึ่งนโยบายที่พรรคการเมืองนำมาใช้เรียกคะแนนเสียง มุมหนึ่งชี้ถึงการให้ “ความสำคัญ” แต่กลับกัน อาจมองได้ว่า การเวียนวนประเด็นซ้ำ ๆ Read More