ฮาร์วาร์ดสนับสนุนเงินทุนแก่องค์กร ไม่แสวงหาผลกำไรพื้นที่ออลสตันและไบร์ทตัน และแนวคิดสภาปัญญาสมาพันธ์ ?ดัชนีประสิทธิผลภาคประชาชน?

ผมเคยนำเสนอเกี่ยวกับความเป็นมหาวิทยาลัยใส่ใจสังคมและชุมชน รวมถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหลากหลายรูปแบบของฮาร์วาร์ด อันก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกทั้งต่อแวดวงวิชาการและการปฏิบัติในหลายบทความก่อนหน้านี้ ล่าสุดฮาร์วาร์ดร่วมกับเมืองบอสตัน (Boston) ได้ประกาศผลองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือฮาร์วาร์ด-ออลสตัน (Harvard Allston Partnership Fund (HAPF)) จำนวน 12 องค์กร เพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในบริเวณพื้นที่ออลสตันและไบร์ทตัน (Allston and Brighton) 

Read More