นักวิจัยฮาร์วาร์ดนำเสนอ 100 รายชื่อผู้บริจาคมากที่สุดของจีน

ปัจจุบันจีนถือเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่สำคัญประเทศหนึ่งของโลก และด้วยการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจดังกล่าวนี้ส่งผลทำให้จีนมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนร่ำรวยหรือมหาเศรษฐีมากขึ้น อาทิ แจ็ค หม่า (Jack Ma) นักธุรกิจรุ่นใหม่เจ้าของธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) อาลีบาบา (Alibaba) มหาเศรษฐีอันดับต้นของจีน และเป็นเจ้าของธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

Read More