ฮาร์วาร์ดสร้างสรรค์เปิดหลักสูตรสอนภาษาแอฟริกา

ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับความแตกต่างหลากหลาย ด้วยการตระหนักว่าความแตกต่างหลากหลายจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษารวมถึงประชาคมมหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการต่อยอดก่ายกันขึ้นทางด้านวิทยาการความรู้ การตระหนักถึงความแตกต่างหลากหลายของฮาร์วาร์ดดังกล่าวนี้ยังรวมถึงความแตกต่างหลากหลายของหลักสูตรการเรียนการสอน อันส่งผลทำให้ฮาร์วาร์ดสามารถสนองตอบความต้องการที่แตกต่างหลากหลายของกลุ่มผู้เรียน สามารถรองรับกลุ่มผู้เรียนจากทั่วทุกมุมโลก 

Read More

พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮาร์วาร์ดเชื่อมการเรียนรู้สู่เด็กนักเรียนท้องถิ่น

พิพิธภัณฑ์ฮาร์วาร์ดมีส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้ไม่เฉพาะแก่ประชาคมฮาร์วาร์ดเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลุ่มเด็กนักเรียนท้องถิ่นที่สามารถใช้พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวนี้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้านศิลปะและประวัติศาสตร์ ช่วยให้การศึกษาเรียนรู้ของเด็กนักเรียนเหล่านี้มีชีวิตชีวา น่าสนใจ ลึกซึ้ง และสมจริงมากยิ่งขึ้น 

Read More