ฮาร์วาร์ดเปิดประตูการเรียนรู้สู่เด็กนักเรียนท้องถิ่น

     หลายบทความก่อนนี้ ผมเคยนำเสนอเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของฮาร์วาร์ด อันมีผลนำการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้ามาสู่ชุมชนท้องถิ่น อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม สุขภาพ ศิลปะ เป็นต้น การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นภารกิจสำคัญที่ผู้บริหารฮาร์วาร์ดต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง อันสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของฮาร์วาร์ดด้วยอีกทางหนึ่ง 

Read More

ฮาร์วาร์ดสนับสนุนเงินทุนแก่องค์กร ไม่แสวงหาผลกำไรพื้นที่ออลสตันและไบร์ทตัน และแนวคิดสภาปัญญาสมาพันธ์ ?ดัชนีประสิทธิผลภาคประชาชน?

ผมเคยนำเสนอเกี่ยวกับความเป็นมหาวิทยาลัยใส่ใจสังคมและชุมชน รวมถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหลากหลายรูปแบบของฮาร์วาร์ด อันก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกทั้งต่อแวดวงวิชาการและการปฏิบัติในหลายบทความก่อนหน้านี้ ล่าสุดฮาร์วาร์ดร่วมกับเมืองบอสตัน (Boston) ได้ประกาศผลองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือฮาร์วาร์ด-ออลสตัน (Harvard Allston Partnership Fund (HAPF)) จำนวน 12 องค์กร เพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในบริเวณพื้นที่ออลสตันและไบร์ทตัน (Allston and Brighton) 

Read More