LINE Sticker “NBI เรามาช่วยกันสร้างชาติ”

LINE Sticker “NBI เรามาช่วยกันสร้างชาติ”
sticker ของสถาบันการสร้างชาติ ออกใหม่ล่าสุด
สามารถเข้าไป ดาวน์โหลด sticker กันได้แล้ววันนี้

อย่าลืมเข้าไป ดาวน์โหลดน่ะครับ
แล้วอย่าลืมชวนเพื่อนๆมาร่วมกันสร้างชาติด้วยกันน่ะครับ

https://line.me/S/sticker/4417407

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *