ฮาร์วาร์ดส่งเสริมการวิจัยในพื้นที่ออลสตัน

การให้ความสำคัญกับการวิจัยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมหาวิทยาลัยยุคสมัยปัจจุบันและอนาคตตามที่ผมเคยนำเสนอความคิดเอาไว้ในเวทีทางการศึกษาว่า มหาวิทยาลัยต้องทำภารกิจทั้งทางด้านการสอนและการวิจัย มหาวิทยาลัยที่ทำภารกิจทางด้านการสอนเพียงอย่างเดียวไม่มีจริง มีแต่มหาวิทยาลัยที่มีทั้งการสอนและการวิจัย[1] ด้วยว่าทั้ง 2 มีส่วนเกื้อหนุนกัน การวิจัยจะช่วยให้เนื้อหาการเรียนการสอนมีความสดใหม่และลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับการทำวิจัยอย่างมาก ประชาคมมหาวิทยาลัยทำวิจัยกันอย่างจริงจัง มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ออกมาให้เห็นเป็นระยะสม่ำเสมอทั้งคณาจารย์และนักศึกษาตามที่ผมเคยนำเสนอในบทความบางส่วนก่อนหน้านี้ การสนับสนุนการวิจัยของฮาร์วาร์ดยังรวมถึงการจัดสรรทรัพยากรทางการวิจัย เช่น อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ ที่มีความเป็นพลวัต ทันสมัย ด้วยเช่นเดียวกัน

ล่าสุดแหล่งข่าวของฮาร์วาร์ดระบุ ฮาร์วาร์ดออกมาประกาศถึงความพยายามที่จะสร้างวิทยาเขตวิจัยธุรกิจ (Enterprise Research Campus หรือ ERC)[2] ในบริเวณพื้นที่ออลสตัน (Allston) โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัย แลร์รี บาคาว (Larry Bacow) ระบุ วิทยาเขตฯ ดังกล่าวนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นภารกิจของ          ฮาร์วาร์ดในการจัดเตรียมสถานที่สนับสนุนการทำวิจัยร่วมสมัยให้แก่นักศึกษาและดึงดูดบริษัทต่าง ๆ

แหล่งข่าวดังกล่าวยังระบุด้วยว่า อธิการบดีบาคาวคิดว่า วิทยาเขตฯ ดังกล่าวนี้จะเป็นโอกาสให้ทั้ง 3 วัตถุประสงค์ของฮาร์วาร์ด อันประกอบด้วย

  • การให้การศึกษาแก่ผู้เรียน
  • การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ
  • การทำให้โลกนี้ดีขึ้น ประสบความสำเร็จในระดับสูง

โดยอธิการบดีบาคาวคาดหวังว่าวิทยาเขตฯ ดังกล่าวนี้จะทำให้กิจกรรมที่มีอยู่ในพื้นที่ออลสตันมีความน่าสนใจ อีกทั้งยังจะทำให้งานของนักวิจัยฮาร์วาร์ดมีความเข้มแข็งและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ด้วยการมีแผนที่จะสรรหาธุรกิจเข้มข้นทางความคิด (idea-intensive businesses) เข้าสู่วิทยาเขตฯ ผนึกกำลังร่วมกับการให้ทุนการศึกษาแก่คณาจารย์และนักศึกษาในพื้นที่ออลสตัน รวมถึงการนำพลังงานจำนวนมหาศาลมาสู่พื้นที่ออลสตันและวิทยาเขตทางวิชาการในพื้นที่ดังกล่าว อีกทั้งยังจะนำคนและกิจกรรมที่มีความแตกต่างหลากหลาย ที่พักอาศัย ร้านค้าปลีก และกิจกรรมอื่นๆ เข้าสู่พื้นที่ออลสตันด้วย

ขณะที่โนห์เรีย (Nohria) หนึ่งในผู้นำโครงการ ผู้มีความรู้ทั้งที่เกี่ยวกับฮาร์วาร์ดและโลกธุรกิจคิดว่า เป้าหมายของวิทยาเขตฯ ดังกล่าวนี้คือ การเชิญบริษัทที่มีการวิจัยเข้มข้นเข้าสู่วิทยาเขตฯ การวิจัยจะเริ่มผูกโยงเข้ากับการวิจัยและการสอนธุรกิจของฮาร์วาร์ดอย่างใกล้ชิด

ในส่วนการดำเนินการ ตัวแทนการพัฒนาและการวางแผนบอสตัน (Boston Planning and Development Agency) ทำการอนุมัติพื้นที่พัฒนาตามแผนในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2018 ที่ผ่านมา อันประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐาน ถนน พื้นที่เปิด ประมาณ 900,000 ตารางฟุต และการพัฒนาแบบผสมผสานของสำนักงาน พื้นที่ห้องปฏิบัติการ หน่วยที่อยู่อาศัย และโรงแรมและศูนย์การประชุม

แหล่งข่าวของฮาร์วาร์ดยังระบุอีกด้วยว่า วิทยาเขตฯ ดังกล่าวนี้มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ ทั้งเป็นพื้นที่สำหรับธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ศูนย์บ่มเพาะ ธุรกิจเกิดใหม่ วิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงโอกาสสำหรับการวิจัยเชิงประยุกต์ อีกทั้งยังจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดระดับความร่วมมือใหม่ในกลุ่มนักศึกษาและคณาจารย์ ชุมชนวิชาการและหุ้นส่วนภาคเอกชน, ผู้ประกอบการ, นวัตกร, บริษัทท้องถิ่น และองค์กรระดับโลกด้วย (global entities)[3] คาดว่าหากแล้วเสร็จจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาและการวิจัยในฮาร์วาร์ดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง

กรณีมหาวิทยาลัยไทย การเตรียมความพร้อมทางด้านทรัพยากรทางการวิจัย เช่น ห้องปฏิบัติการทดลอง เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ นับว่ามีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรด้วยว่าทรัพยากรเหล่านี้จะมีส่วนช่วยลดอุปสรรคการเข้าถึงองค์ความรู้ ช่วยขยายปริมณฑลการพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความกว้างขวางและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยสามารถเตรียมความพร้อมดังกล่าวนี้ได้หลากหลายแนวทางด้วยกัน เช่น การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม การระดมความช่วยเหลือจากศิษย์เก่า เป็นต้น

[1] ผมนำเสนอในการบรรยายหัวข้อ นวัตกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ : การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่อ การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญาในการบริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ เครือข่ายราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559.

[2] อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://news.harvard.edu/gazette/story/2018/11/harvard-forms-subsidiary-to-advance-enterprise-research-campus/

[3] อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก  https://news.harvard.edu/gazette/story/2017/12/harvard-files-plan-for-enterprise-research-campus/

 

ที่มา: สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
คอลัมน์ : สะท้อนคิดจากฮาร์วาร์ด
ปีที่ 66 ฉบับที่ 16 วันศุกร์ 28 ธันวาคม 2561 – พฤหัสบดี 3 มกราคม 2562

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD)
kriengsak@kriengsak.com, http://www.kriengsak.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *