นิสัย ‘มุ่งชัยชนะ’

โลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ : HR Tips

ในการทำงาน คนที่มีนิสัยมุ่งชัยชนะจะทำงานได้ดีกว่าคนที่มีนิสัยชอบยอมแพ้อะไรง่ายๆ ประเภทงานหนักไม่เอา งานเบาไม่สู้ งานยากก็ถอย อุปสรรคมากหน่อยก็ท้อ หัวหน้างานตำหนิก็ลาออก

การเป็นคนที่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ เช่นนี้ยากที่จะพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จ

จึงควรฝึกให้เป็นคนที่มีนิสัย “มุ่งชัยชนะ” โดยปรารถนาแรงกล้าที่จะสำเร็จ

คนที่มีนิสัยมุ่งชัยชนะจะมีความมุ่งมาดปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่ทำ ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองาน ใหญ่

งานง่ายหรืองานยาก โดยตั้งเป้าที่จะทำให้สำเร็จทุกงานที่ทำ ความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จจะช่วยให้มีความตั้งใจที่จะทำตั้งแต่ตอนเริ่มต้น

“มุ่งเป้าหมาย ไม่มีความกลัว มีแต่ความท้าทาย” จดจ่ออยู่ที่เป้าหมาย มองปัญหาความจำกัดต่างๆเป็นความท้าทายมากกว่าความกลัว โดยฝึกเป็นคนคิดแง่บวก ท้าทายตัวเองให้กล้าหาญ ที่สำคัญต้องมีความพยายามและอดทน เพราะ ความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่ได้มาง่ายๆ อาจต้องใช้แรงกาย แรงใจ และ แรงสติปัญญา

“ชนะ…เริ่มที่ความคิด” คนจำนวนไม่น้อยแพ้ที่ความคิด เมื่อเห็นสิ่งที่ใหญ่เกินไป สิ่งที่ตนเองไม่เคยทำมาก่อน จึงเกิดความกลัวว่าจะไม่สามารถทำได้ ความกลัวมักเป็นอุปสรรคกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพราะเป็นตัวปิดกั้นความคิด สติสัมปชัญญะ ไม่สามารถคิดแก้ปัญหาได้ ทั้งที่สามารถหลบหลีกหาทางออก หรือเอาชนะได้ถ้าไม่กลัวไปก่อน

“มุ่งชัยชนะ ไม่ใช่ชอบเอาชนะ” นิสัยมุ่งชัยชนะเป็นนิสัยเชิงบวก ทำให้เรากระตือ รือร้นในการทำสิ่งต่างๆให้ดีที่สุด โดยก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาและความหวาดกลัว แต่ยังยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง บนกติกา มีเหตุผล ให้เกียรติผู้อื่น และยอมรับผลที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะประสบชัยชนะหรือพ่ายแพ้ แม้ไม่ชนะก็นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ เพราะได้ทำดีที่สุด สุดความสามารถของตนแล้ว

ขณะที่นิสัยชอบเอาชนะเป็นนิสัยเชิงลบ อยู่บนพื้นฐานความเห็นแก่ตัว “แพ้ไม่เป็น”อยากเป็นผู้ชนะตลอดเวลา ยอมรับความพ่าย แพ้ไม่ได้ ไม่สนใจความถูกต้อง ไม่ฟังเหตุผล หรือไม่เคารพกติกาใดๆ

การมีนิสัยมุ่งชัยชนะจะนำพาไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ และการมีชัย ชนะในเรื่องต่างๆอย่างยั่งยืนควรจะเป็นนิสัยของคนทำงานทุกคน ควบคู่ไปกับการยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานความ ถูกต้องและดีงาม

เราควรพึงระวังไม่สร้างหรือบ่มเพาะนิสัยชอบเอาชนะอันเป็นนิสัยเชิงลบที่อาจพาชีวิตไปสู่ความล้มเหลว

ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com,?http://www.kriengsak.com

?