นักกีฬาพาราลิมปิก…มีดี โชว์ได้ ถ้าให้ ?โอกาส?

ผมขอแสดงความยินดีและขอบคุณนักกีฬาไทยกับการแข่งขันพาราลิมปิกฤดูร้อน 2016 
ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและถือได้ว่าการแข่งในปีนี้นักกีฬาไทยสามารถนำเหรียญกลับมาได้มากที่สุด

นักกีฬาพาราลิมปิกสะท้อนให้เห็นว่า  การได้รับโอกาส และ การทุ่มเทพยายามฝึกฝน จะทำให้คนที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ สามารถปลดปล่อยศักยภาพในตัวออกมาอย่างสมบูรณ์ได้ 

กลุ่มคนเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า…พวกเขาทำได้อย่างดีเยี่ยมมากเพียงใด!

น่าเศร้าที่ในสังคมของเรา ผู้พิการจำนวนมากยังคงเผชิญกับความเหลื่อมล้ำ จากสภาพร่างกายที่ไม่เหมือนคนปกติทั่วไป  ทำให้ถูกจำกัดในการพัฒนาศักยภาพไปอย่างน่าเสียดาย
แม้ ‘การได้รับโอกาสการพัฒนา’ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดเตรียมให้ประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม …ไม่มีข้อยกเว้น 
แต่ความจำกัดของภาครัฐอาจทำให้ไม่สามารถจัดสรรและตระเตรียมให้กับคนทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น หากภาคส่วนอื่น ๆ ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาชน และประชาชนที่ “แข็งแรง” กว่า จะเข้ามามีส่วนช่วยเพิ่ม ‘โอกาส’ ให้กลุ่มคนที่ “อ่อนแอ” และด้อยโอกาสมากกว่า 
โดยจัดสรรและกระจายความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมและเป็นระบบ ไม่ต่างคนต่างทำ แต่แบ่งกันรับผิดชอบตามสัดส่วนที่สามารถกระทำได้ 
ย่อมจะช่วยยกระดับศักยภาพของคนพิการออกมาให้ปรากฏโดดเด่นมากยิ่งขึ้น

ภาครัฐในฐานะผู้ที่มีข้อมูลและเห็นภาพรวมทั้งหมดควรริเริ่ม ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพผู้พิการของประเทศ 
โดยร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยตั้งเป้าว่า ผู้พิการทุกคนจะได้รับโอกาสในพัฒนา ‘ตาม’ ศักยภาพและ ‘เต็ม’ ศักยภาพ

…โอกาสในการศึกษาสูงสุดเท่าที่จะเป็นได้ 
…โอกาสในการพัฒนาตามความถนัด เต็มศักยภาพ
…โอกาสในการประกอบอาชีพตามความรู้ความสามารถ
…โอกาสในการเข้าแข่งขันในเวทีต่าง ๆ
…โอกาสในการเดินทางและใช้พื้นที่สาธารณะ
…โอกาสในการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ 
และโอกาสในการแสดงศักยภาพให้ปรากฎ ด้วยการทำสิ่งดี ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ

นักกีฬาพาราลิมปิก ได้พิสูจน์ให้คนทั้งประเทศเห็นแล้วว่า 
คนทุกคนมีคุณค่า และมีส่วนดีอยู่ในตัว ซึ่งสามารถทำประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นได้อย่างมากมาย 
หากได้รับ “โอกาส” ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *