ทำงานหนักแบบมีความสุข

โลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ :?HR Tips

หากเราต้องมุ่งมั่นในการทำงาน ซึ่งอาจเรียกได้ว่า “ทำงานหนัก” แน่นอนว่าย่อมเกิดความตึงเครียดจากเรื่องต่างๆ เราจะป้องกันตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคร้ายที่คุกคามคนทำงาน

คำตอบคือ เราต้องเรียนรู้วิธีทำงานหนักอย่างมีความสุข

เริ่มต้นด้วยการเลือกงานที่มีคุณค่าและรักที่จะทำการทำงานที่มีคุณค่าจะก่อให้เกิด ความสุขจากการเป็นผู้ให้ เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ทำในสิ่งที่ดี มีคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม

หากเลือกได้ให้เลือกงานที่เราชอบด้วย หรือตัดสินใจ “รักในงานที่ทำ” แม้ไม่ได้ทำ งานที่รัก แต่เราสามารถทำงานอย่างมีความสุขได้ ขึ้นอยู่กับมุมมองที่มีต่องานที่ทำ

มองปัญหาในแง่บวก หลาย ครั้งปัญหาก่อให้เกิดความเครียด เพราะเรามองว่ามันคือปัญหา และจมอยู่กับปัญหา แทนที่จะท้าทายตนเองโดยบอกตัวเองว่า “ไม่มีปัญหาใดแก้ไม่ได้” พยา ยามหาเพื่อนร่วมงาน ที่ปรึกษา และข้อมูลความรู้มาช่วยแก้ปัญหา และทำให้ช่วงเวลาในการแก้ปัญหาเป็นช่วงเวลาที่จริง จังแต่ผ่อนคลาย เช่น เปลี่ยนสถานที่ประชุม ใช้วิธีการคิดสร้างสรรค์ ให้ทุกคนช่วยคิดนอกกรอบ

จัดการเหตุแห่งความ เครียด เราควรสำรวจว่าสิ่งใดที่ทำให้เกิดความตึงเครียดได้มากที่สุด เพื่อให้เราแก้ปัญหานั้นออกไปจากตัวให้เร็วที่สุด เช่น สภาพแวดล้อมที่จำเจ ผนังห้องที่ใช้สีทึบทำให้เกิดความรู้สึกไม่สดชื่น เสียงที่ดังรบกวน หรือแสงที่มีความสว่างน้อยหรือมากเกินไป การปรับเปลี่ยนบรรยากาศสภาพแวด ล้อมให้ดีขึ้นจะช่วยลดความ เครียด ความเบื่อหน่าย และเพิ่มความสุขในการทำงานได้

รถติดก็อาจก่อให้เกิดความเครียดจากการเดินทาง เราควรหาทางออกอย่างที่ไม่ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งนั้น หรือเผชิญกับมันอย่างมีความสุข เช่น มาทำงานให้เช้ามากๆ หรือทำงานที่บ้านแล้วค่อยมาสายๆ

ลดความเครียดด้วยการเพิ่มเอนโดรฟิน ด้วยการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้แข็งแรงอยู่เสมอ อาทิ การออกกำลังกายสม่ำเสมอ ไม่ทำงานท่าเดียวเป็นเวลานาน พักเป็นระยะสั้นๆระหว่างทำ งาน หัวเราะกับเพื่อน รับประ ทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เหมาะสม และมีทัศนคติแง่บวกในการคิดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ

ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com,?http://www.kriengsak.com