กล้าถาม และถามให้เป็น

โลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ : HR Tips

กุญแจดอกหนึ่งที่ช่วยเปิดประตูความสำเร็จได้ นั่นคือ การถามในการเรียนรู้ ถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจ แต่ไม่กล้าถาม ย่อมเท่ากับ “ปิดประตู” การพัฒนาตนเองในการทำงาน ถ้าเราไม่มั่นใจในคำสั่งงาน แต่ไม่กล้าถามหัวหน้าย่อมเท่ากับ “เปิดประตู” ความล้มเหลวรอไว้ให้กับตนเอง

ในการสนทนา ถ้าเราฟังอย่างเดียว พยักหน้ารับทุกอย่างแม้ไม่เห็นด้วยในสิ่งที่สื่อสาร แต่เรากลัวขัดจังหวะ ไม่กล้าถาม ย่อมเท่ากับ “จบการสนทนา” ตั้งแต่วินาทีที่เราไม่เข้าใจแล้ว

การสนทนาที่แท้จริง เมื่อฟังแล้วต้องคิดตาม ต้องเกิดข้อสงสัย และต้องตั้งคำถามเป็น
การสนทนาจะมีประสิทธิภาพต้องมีการสื่อสารโต้ตอบกันไปมา เพื่อให้มั่นใจว่าทั้งสองฝ่ายเข้าใจในประเด็นตรงกัน
การถาม…ช่วยให้เราเข้า ใจผู้พูดตรงกับที่เขาต้องการสื่อสาร ไม่สรุปตามการตีความ ตามกรอบความคิด ความเชื่อความเข้าใจของเรา
การถาม…ช่วยให้ผู้พูดเกิดการฉุกคิดในมุมมองที่อาจคิดไม่ถึง นำไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ ความจริงใหม่ ปลดปล่อยจากความเชื่อที่ผิดๆ ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
การถามเป็นสิ่งที่ดี แต่การตั้งคำถามที่ดี คำถามที่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่สำคัญกว่า

ประวัติศาสตร์โลกได้ พิสูจน์ว่า คำถามที่ดีนำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่

เซอร์ไอแซค นิวตัน ในปลายศตวรรษที่ 17 เมื่อลูก แอปเปิ้ลตกใส่ศีรษะเซอร์ไอแซค นิวตัน หากเป็นคนทั่วไปคงตั้งคำถามว่า “ทำไมฉันถึงเคราะห์ร้ายอะไรเช่นนี้?” แต่เขากลับเกิดคำถามขึ้นว่า “อะไรเป็นตัวการให้ลูกแอปเปิ้ลตกลงมา?” คำถามนั้นพา ให้เขาตระหนักถึงพลังดึงดูดของโลก ให้เขาตระหนักถึงพลังดึงดูดของโลก

วิธีตั้งคำถามสะท้อนให้เห็นครอบคลุมวิธีคิด วิธีมองโลก และความปรารถนาแสวงหาความจริงของแต่ละคน ว่ามีมากน้อยเพียงใด

การตั้งคำถามสะท้อนวิธีคิดของเราว่า มองเหตุการณ์ได้ลึกซึ้งเพียงใด คิดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆอย่างไร

ดังนั้น ไม่ว่าเราจะเป็นใครจำเป็นต้อง “กล้าถาม” และ “ถามให้เป็น” โดยรู้จักตั้งคำถามที่เหมาะสม และถามให้ถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา เพื่อให้ได้ทั้งคำตอบและรักษาสัมพันธภาพระหว่างกันได้เป็นอย่างดี

ทุกเรื่องที่เรารับรู้ รับฟังต้องไม่เพียง “รับทราบ” แต่ต้องรับมาคิดต่อ และต้องรู้จักที่จะตั้งคำถาม ถ้าไม่รู้จักตั้งคำถาม เราจะไม่สามารถนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าให้เกิดขึ้นได้เลย

ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.comhttp://www.kriengsak.com 
แหล่งที่มาของภาพ : http://www.pattanakit.net/images/column_1310189745/123_resize.jpg