ฮาร์วาร์ดสร้างสรรค์กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แก่เด็กนักเรียนท้องถิ่น

     การเชื่อมโยงการจัดการศึกษากับเด็กนักเรียนท้องถิ่นเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่ฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยในที่นี้ฮาร์วาร์ดได้คิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมหลากหลายรูปแบบร่วมกับโรงเรียนท้องถิ่นเพื่อสนองตอบความต้องการทางด้านการศึกษาเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนท้องถิ่นตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ไม่ต้องการให้ฮาร์วาร์ดเป็นขุมทรัพย์การเรียนรู้เฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเองเท่านั้น แต่ต้องการเปิดโอกาสให้สังคมชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของมหาวิทยาลัยด้วย

Read More