อยากได้’ผลดี’ต้องคิดบวก

โลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ :?HR Tips

มีคำกล่าวที่น่าคิดว่า “เมื่อใดก็ตามที่คุณแทนที่ความคิดแง่ลบด้วยความคิดแง่บวก คุณกำลังเริ่มต้นที่จะได้รับผลลัพธ์เชิงบวก”

หากเราต้องการเป็นคนคิดแง่บวก มองโลกในแง่บวก เริ่มแรกเราจำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้ตนเองอยากคิดบวก โดยตระหนักถึง “ผลดี” ที่จะเกิดขึ้น ทั้งผลดีต่อร่างกายและจิตใจ ผลดีต่อการทำงาน และผลดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

Read More