ฮาร์วาร์ดเชิญผู้เชี่ยวชาญฉายภาพมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งอนาคต

          ที่ผ่านมา อธิการบดี ดรูว์ กิลพิน เฟาสต์ (Drew Gilpin Faust) ได้เป็นเจ้าภาพเชิญอธิการบดี คณบดี สถาปนิก ผู้บริหารงานวิชาการ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาร่วมแสดงทรรศนะเกี่ยวกับ “การสร้างมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งศตวรรษที่ 21” (Building the Research University of the 21st Century)1 ร่วมกัน อาทิ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส (University of California, Davis) มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ (University of Massachusett) มหาวิทยาลัยยูทาห์ (University of Utah) วิทยาลัยกฎหมายแห่งฮาร์วาร์ด (Harvard Law School) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์แห่งฮาร์วาร์ด (Harvard Faculty of Arts and Sciences) วิทยาลัยเคนเนดี้สคูลแห่งฮาร์วาร์ด (Harvard Kennedy School) เป็นต้น โดยผู้เข้าร่วมการประชุมได้แสดงทรรศนะที่มีต่อประเด็นดังกล่าวหลากหลายแง่มุม

Read More