รู้ทันพวก ‘หลงตัวเอง เก่งสร้างภาพ’

?คนทำงานเก่ง แต่นำเสนอไม่เก่ง = ไม่เก่ง
คนทำงานไม่เก่ง แต่นำเสนอเก่ง = เก่ง?

คำกล่าวเหน็บแนมที่หลายคนคงยอมรับว่า เป็นความจริง…ในแวดวงการทำงาน
คนส่วนใหญ่มักจะตัดสินคนจากภายนอก …ถ้าพูดเก่ง นำเสนอตนเอง นำเสนองานเก่ง ก็มักจะได้รับการประเมินว่า เก่ง ทั้ง ๆ ที่อาจจะทำงานไม่เก่ง ทำงานไม่เป็น ขาดความรับผิดชอบ ขณะที่คนทำงานได้ดีกว่า มีความรับผิดชอบมากกว่า แต่กลับพูดไม่เป็น นำเสนอไม่เก่ง มักจะถูกประเมินว่า ไม่เก่ง … Read More