ฮาร์วาร์ดสร้างผลกระทบสู่เมืองเคมบริดจ์

การมีส่วนร่วมสร้างผลกระทบสู่ชุมชนท้องถิ่นเป็นพันธกิจและภารกิจที่สำคัญของฮาร์วาร์ดตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ฮาร์วาร์ดเป็นผู้นำทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมทำงานกับชุมชนท้องถิ่นไม่เพียงนำประโยชน์และการพัฒนามาสู่ชุมชนท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสเพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักศึกษา เป็นบริบทให้นักศึกษาได้ฝึกฝนประยุกต์เชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง ส่งเสริมนักศึกษาให้ได้รับการพัฒนาครบถ้วนรอบด้านทั้งด้านความรู้ ทักษะ และลักษณะชีวิต1 ด้วยอีกทางหนึ่ง             

Read More