ฮาร์วาร์ดสร้างสรรค์สถานที่ส่งเสริมงอกงามทางปัญญา

     การพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีส่วนส่งเสริมความเจริญงอกงามทางด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ฮาร์วาร์ดพยายามขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดขึ้นมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมาดปรารถนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยมีส่วนเสริมสร้างความเจริญงอกงามทางด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษามากที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้

Read More