“SME จะปรับตัวอย่างไร ในการเข้าสู่อาเซียน”

ผมให้สัมภาษณ์ในรายการ asean+6 หัวข้อเกี่ยวกับ “SME จะปรับตัวอย่างไร ในการเข้าสู่อาเซียน”  ออกอากาศไปแล้วเมื่อ 10 ก.ย. 56 เวลา 21:00-22.00 น. ที่ผ่านมา ทางสถานีโทรทัศน์ Smart SME Channel True 25  link รายการ มาให้ฟังเผื่อเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจครับ

ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์
kriengsak@kriengsak.comhttp://www.kriengsak.com