วิพากษ์แนวคิด Work-Life Balance

หลายคนมองว่า “งาน” กับ “ชีวิต” เป็นเรื่องที่แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง และพยายามหาวิธีการใช้ชีวิตเพื่อแบ่งเวลาให้เป็นสัดส่วน สมดุล ลงตัวมากที่สุด โดยให้เหตุผลว่าหากเกิดความไม่สมดุลระหว่าง “งาน” และ “ชีวิต” ย่อมเกิดผลกระทบต่อทั้งการทำงาน และ ชีวิตส่วนตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น อาการหมดไฟ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาเพื่อนร่วมงาน ปัญหาครอบครัว รวมทั้งพลาดการใช้เวลากับครอบครัว คนรัก เป็นต้น การสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงานได้จึงถูกมองเป็นความสำเร็จ Read More

‘นักวิชาการ’ห่วง’แจกเงินดิจิทัล’ แนะเพิ่มเงื่อนไขพัฒนาอาชีพ

นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ชี้เพื่อไทยใช้แนวคิด Digital Voucher ในการออกนโยบายเงินดิจิทัล ติงยังไม่มีความจำเป็นที่จะออกนโนบายกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ แม้ว่าภาคส่งออกไทยจะชะลอตัว ระบุหากจะทำจริงควรปรับนโยบายให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพด้วย Read More

‘Wellness Economy’ กับโอกาสไทย พลิกโฉมประเทศด้วย ‘เศรษฐกิจสุขสภาพ’

ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และประธานสถาบันการสร้างชาติ โลกหลังการระบาดของโควิด-19 รวมทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของหลายประเทศทั่วโลก โดยในปี 2593 ประชากรโลกกว่า 21.5% หรือประมาณ 2 พันล้านคน จะเป็นคนสูงอายุนั้น

Read More

‘นักวิชาการ’ชี้นโยบายพรรคการเมืองไทย ยังก้าวไม่พ้น ‘ประชานิยม’

ศ.ดร เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และประธานสถาบันการสร้างชาติ กล่าวถึง นโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองต่าง ๆ ที่ได้ประกาศออกมาในการหาเสียงในปัจจุบันว่าพรรคการเมืองต่าง ๆ เฉพาะพรรคการเมืองที่เป็นตัวเต็งที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นรัฐบาล หรือเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในขณะนี้เห็นว่าในภาพรวมนโยบายส่วนใหญ่ยังเป็นนโยบายประชานิยม Read More

การพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณภาพผู้สมัครรับเลือกตั้ง (Political Candidate Index – PCI)

ประเทศไทยกำลังมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งหนึ่ง คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งผมคาดการณ์ว่าเป็นปลายเดือนเมษายน 2566 นี้ และในเวลานี้เราเริ่มเห็นการออกมาเปิดตัวนโยบายและผู้สมัครของพรรคต่าง ๆ ที่เริ่มลงพื้นที่พบปะประชาชน หาเสียงก่อนการเลือกตั้ง Read More