เลือกตั้ง 66 : “แลนด์สไลด์”ถล่มทลาย…เป็นไปได้จริงหรือ ?

เหลือเวลาไม่ถึงเดือน ก็จะเป็นวันเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566 ในช่วงนี้พรรคการเมืองต่างลงพื้นที่หาเสียง งัดกลยุทธ์ต่าง ๆ ออกมาใช้แบบจัดเต็ม เพื่อดึงดูดเสียงของประชาชนมาที่พรรคของตัวเองให้ได้มากที่สุด ติดตามได้ในโพลิทิกส์พลัส โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ Read More

‘นักวิชาการ’ห่วง’แจกเงินดิจิทัล’ แนะเพิ่มเงื่อนไขพัฒนาอาชีพ

นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ชี้เพื่อไทยใช้แนวคิด Digital Voucher ในการออกนโยบายเงินดิจิทัล ติงยังไม่มีความจำเป็นที่จะออกนโนบายกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ แม้ว่าภาคส่งออกไทยจะชะลอตัว ระบุหากจะทำจริงควรปรับนโยบายให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพด้วย Read More

วิสัยทัศน์ ‘ยก’ การศึกษา วิพากษ์พ่วงเสนอ…ตอน 2

จากมุมมองนโยบายด้านการศึกษาของพรรคการเมือง ซึ่ง ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบัน พร้อมหยิบยกนโยบายบางพรรคการเมือง มาสะท้อนมุมมองเป็นตัวอย่าง เพื่อชี้ให้เห็นทิศทางนโยบายเหล่านั้น Read More

วิสัยทัศน์ ‘ยก’ การศึกษา วิพากษ์พ่วงเสนอ…ตอน 1

“การศึกษา” ไม่ว่าผ่านมากี่ยุคสมัย มักเป็นหนึ่งนโยบายที่พรรคการเมืองนำมาใช้เรียกคะแนนเสียง มุมหนึ่งชี้ถึงการให้ “ความสำคัญ” แต่กลับกัน อาจมองได้ว่า การเวียนวนประเด็นซ้ำ ๆ Read More

ความหมายของงาน ที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่า

การทำงานมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก อาจกล่าวได้ว่าการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมใด ๆ เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาในชีวิตอย่างน้อย 2 ใน 3 ของชีวิต และยังมีความสำคัญในด้านการดำรงชีวิตปัจจัย 4 (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค) Read More

‘Wellness Economy’ กับโอกาสไทย พลิกโฉมประเทศด้วย ‘เศรษฐกิจสุขสภาพ’

ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และประธานสถาบันการสร้างชาติ โลกหลังการระบาดของโควิด-19 รวมทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของหลายประเทศทั่วโลก โดยในปี 2593 ประชากรโลกกว่า 21.5% หรือประมาณ 2 พันล้านคน จะเป็นคนสูงอายุนั้น

Read More

‘นักวิชาการ’ชี้นโยบายพรรคการเมืองไทย ยังก้าวไม่พ้น ‘ประชานิยม’

ศ.ดร เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และประธานสถาบันการสร้างชาติ กล่าวถึง นโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองต่าง ๆ ที่ได้ประกาศออกมาในการหาเสียงในปัจจุบันว่าพรรคการเมืองต่าง ๆ เฉพาะพรรคการเมืองที่เป็นตัวเต็งที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นรัฐบาล หรือเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในขณะนี้เห็นว่าในภาพรวมนโยบายส่วนใหญ่ยังเป็นนโยบายประชานิยม Read More

การพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณภาพผู้สมัครรับเลือกตั้ง (Political Candidate Index – PCI)

ประเทศไทยกำลังมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งหนึ่ง คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งผมคาดการณ์ว่าเป็นปลายเดือนเมษายน 2566 นี้ และในเวลานี้เราเริ่มเห็นการออกมาเปิดตัวนโยบายและผู้สมัครของพรรคต่าง ๆ ที่เริ่มลงพื้นที่พบปะประชาชน หาเสียงก่อนการเลือกตั้ง Read More

การสร้างทายาท (successor) เพื่อสร้างองค์กรยั่งยืน

การสร้างทายาทเป็นปัจจัยความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร ซึ่งหลายองค์กรประสบความสำเร็จ แต่ประสบปัญหาไม่สามารถยืนระยะอยู่ได้ยาวนาน เนื่องจากปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ การขาดทายาทรับช่วงต่อ โดยมีคำกล่าวของชาวจีนที่เล่าต่อ ๆ กันมาว่า “ไม่เกิน 3 ชั่วคน จะเกิดการเปลี่ยนแปลง” หมายความว่า Read More

วิสัยทัศน์ โอกาส และการต่อยอดของสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยสู่ธุรกิจ Wellness โลก

“สมุนไพรไทย” เป็นภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีเอกลักษณ์ สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทย และยังเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตที่อยู่คู่สังคมไทยมาโดยตลอด จะเห็นได้จากการนำสมุนไพรมาประกอบในอาหาร เป็นยารักษาโรค ใช้ในการบำบัดดูแลและฟื้นฟูสุขสภาพ รวมถึงสมุนไพรที่อยู่ในตำรับยาของแพทย์แผนไทยด้วยเช่นกัน ภูมิปัญญาไทยเหล่านี้ได้รับการสั่งสม สืบทอด และพัฒนามาอย่างยาวนาน
. Read More