ได้รับเชิญจาก Asian Paradize ประเทศไทย ภายใต้ Asian Union ประจำประเทศมาเลเซีย ให้ไปพูด เรื่อง “เศรษฐกิจโลกกับเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง”

http://www.youtube.com/watch?v=IQ9xr3fXR9w

 หลายวันก่อน ผมได้รับเชิญจาก Asian Paradize ประเทศไทย ภายใต้ Asian Union ประจำประเทศมาเลเซีย ให้ไปพูด เรื่อง “เศรษฐกิจโลกกับเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง” เป็นความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจยุคใหม่ ซึ่งทางผู้จัดงานฯ กรุณาส่ง link มาให้ ต้องขอบคุณมากครับ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : http://youtu.be/IQ9xr3fXR9w