โรคคิดแพ้

โลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ : HR Tips

ความพ่ายแพ้ของคนจำ นวนมากไม่ได้เกิดจากการทำไม่สำเร็จ แต่เกิดจากการ ยอมรับความพ่ายแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มทำ

คนบางคนเมื่อเผชิญหน้ากับคู่แข่งจะเกิดความรู้สึกว่า “น่ากลัวมาก” ในใจคิดว่า “อย่าไปสู้เขาเลย ไม่มีทางสู้ได้แน่” คนบางคนเมื่อมีงานใหม่ งานที่ไม่เคยทำเข้ามา จะสรุปทันทีว่า “มันยาก ไป” รู้สึกว่า “ทำไม่ได้แน่ๆ” และอีกหลายคนเมื่อมองอนาคต ที่ต้องเปลี่ยนไปจะเกิดความหวาดหวั่น รู้สึก “ไม่อยากเปลี่ยน แปลง” ในใจคิดว่า “อนาคตอาจแย่กว่าที่เป็นอยู่”

หากยังเดินอยู่ในเส้นทางที่เสี่ยงต่อการเป็น “โรคคิดแพ้” ด้วยการชอบพูดแง่ลบเมื่อต้องทำสิ่งที่คิดว่ายาก สิ่งที่ไม่มั่นใจ

ว่าทำได้ ปัญหาที่ทำให้เราหวาด กลัว จนพูดกับตัวเองว่า “ฉันจะไม่ทำมัน ฉันทำมันไม่ได้”

ลองขยับทัศนคติจากแพ้แน่ๆสู่การก้าวเป็นผู้ชนะด้วยการค่อยๆเปลี่ยนคำพูดให้เป็นแง่บวก ได้แก่

“ฉันต้องการจะทำมัน” คำพูดนี้เกิดจากการรวบรวมความกล้าและความเชื่อมั่นในตัวเองทั้งหมดที่มี แล้วพูดออกไปว่า “เราจะเป็นคนทำมันเอง”

“ฉันจะทำมันได้อย่างไร” จงมีความเชื่อว่าสติปัญญาและสมองของเราสามารถคิดค้นวิธีแก้ปัญหา ค้นหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆได้เสมอ เราต้องไม่จำกัดศักยภาพของเรา แต่ให้เพ่งดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและถาม

“จะทำมันอย่างไร?” ลองฟังเสียงตัวเองดูว่าเราจะตอบตัวเองว่าอย่างไร แล้วเราจะแปลกใจ

“ฉันจะพยายามทำมันให้ได้” เมื่อรู้วิธีแล้วให้ตั้งใจและมั่นใจในวิธีการที่ค้นพบ ท้าทายตัวเอง เพิ่มความเชื่อว่าเราทำได้ ขณะเดียวกันเพิ่มความมุ่งมั่น ความพยายาม บอกกับตัวเองว่าจะพยายามทำให้ได้ แม้ยากลำบาก มีอุปสรรคขัดขวาง ไม่เสร็จไม่เลิกรา แล้วคอยดูผลที่จะเกิดขึ้น

“ฉันสามารถทำมันได้ และฉันจะทำมัน” ความมั่นใจในตัวเองก่อให้เกิดความกล้าและความเชื่อมั่นว่าเราทำได้ แม้มีเสียงรอบข้างปรามาสว่าเราไม่สามารถทำได้ หรือเมื่อประเมินตามสายตาปรกติแล้วไม่มีความเป็นไปได้ แต่ถ้าเชื่อมั่นในตัวเอง เราจะมั่นใจที่จะพูดออกไปว่าฉันสามารถทำมันได้ หรือแม้ทุกคนปฏิ เสธที่จะทำ แต่เราเป็นคนที่บอกว่า “ฉันจะทำมันเอง” “ฉันทำมันแล้ว”เมื่อเราเห็นเส้นทางความสำเร็จเริ่มเป็นจริงแล้ว ความสำเร็จค่อยๆก่อรูปก่อร่างขึ้น ให้เพิ่มความเชื่อมั่นด้วยคำพูดว่าฉันทำได้ และจะทำต่อไปให้สำเร็จอย่างสม บูรณ์ โดยไม่มัวนั่งชื่นชมความสำเร็จ

แต่มุ่งมั่นพยายามเดินหน้าต่อไป จนคำสุดท้ายที่เราพูดคือ “ฉันได้ทำมันสำเร็จแล้ว”

ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com,?http://www.kriengsak.com

?

?