อยากได้’ผลดี’ต้องคิดบวก

โลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ :?HR Tips

มีคำกล่าวที่น่าคิดว่า “เมื่อใดก็ตามที่คุณแทนที่ความคิดแง่ลบด้วยความคิดแง่บวก คุณกำลังเริ่มต้นที่จะได้รับผลลัพธ์เชิงบวก”

หากเราต้องการเป็นคนคิดแง่บวก มองโลกในแง่บวก เริ่มแรกเราจำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้ตนเองอยากคิดบวก โดยตระหนักถึง “ผลดี” ที่จะเกิดขึ้น ทั้งผลดีต่อร่างกายและจิตใจ ผลดีต่อการทำงาน และผลดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

ผลดีต่อร่างกายและจิตใจ การคิดเชิงบวกช่วยให้เรามีสันติสุขในใจ ช่วยเพิ่มกำลังกายและกำลังใจ มีความเข้มแข็งภายใน ช่วยเพิ่มความสุขและความพึงพอใจ ส่งผลให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้น

ผลดีต่อการทำงานลักษณะนิสัยและทัศนคติเชิงบวกช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ไม่เพียงช่วยให้เราทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่น ทำให้เราไม่กลัวการเผชิญความยุ่งยาก ปัญหาที่ซับซ้อน ความคลุมเครือหรือความจำกัดต่างๆ ยังช่วยให้เราเห็นคุณค่าและสนุกสนานในการคิดหาทางแก้ปัญหา คิดต่อจากสิ่งที่คนอื่นคิดว่าเป็นไปไม่ได้ นำไปสู่การคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมเสมอ สามารถนำสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีประโยชน์มาใช้ประโยชน์ได้ อันจะช่วยนำเราไปถึงเป้าหมายที่ต้องการ และช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้น

ผลดีต่อการอยู่ในสังคมการคิดเชิงบวกช่วยให้เราดูเป็นคนที่ฉลาดและน่าเชื่อถือ ช่วยพัฒนาสัมพันธภาพกับผู้อื่นที่สำคัญ พลังชีวิตแง่บวกของเราจะช่วยให้เรามีอิทธิพลในการสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจผู้อื่น สามารถพูดให้กำลังใจผู้อื่นให้เกิดความเชื่อมั่นว่าทำได้

คนที่มีความคิดบวกจะสามารถเผชิญหน้ากับภาวะคับขันได้อย่างมั่นคงและเข้มแข็งกว่า และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ดีกว่า มีการวิจัยพบว่าเมื่อมี วิกฤตการณ์เกิดขึ้น เช่น การรุกรานของผู้ก่อการร้าย หรือการประสบภัยธรรมชาติ คนที่มีความคิดแง่บวกและมีความเข้มแข็งทางอารมณ์จะสามารถหาหนทางแก้ปัญหา ป้องกันตนเองและคนรอบข้างจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้มากกว่าคนที่คิดลบและมีอารมณ์อ่อนไหวไปตามสถานการณ์

คนที่คิดบวกจึงมักจะทำหน้าที่เป็นผู้นำในการแก้ปัญหา และให้กำลังใจคนอื่นๆที่อยู่ในภาวะสิ้นหวัง ท้อแท้ ให้มีกำลังใจขึ้น เพราะสามารถใช้สติปัญญาและควบคุมอารมณ์ตนเองในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทำให้มีกำลังใจและอดทนฟันฝ่าอุปสรรค และก้าวไปสู่ความสำเร็จได้

ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com,?http://www.kriengsak.com
แหล่งที่มาของภาพ :?http://about.lionjob.com/FileSystem/Image/admin/20130401/positive-thinking(1).jpg