sick

ลาป่วยแบบจริงใจ ก้าวไกลกว่า

sickโลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ : HR Tips

ไม่มีใครชอบถูกหลอก ไม่มีใครชอบคนที่ไม่ซื่อสัตย์ ไม่จริงใจ เมื่อใดก็ตามที่ “จับโกหก” ได้ แน่นอนว่าจะต้อง ถูกจัดการ!!

บทสรุปข้างต้นนี้คงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่เป็นจริง เพราะถ้ามีใครมาทำกับเราเช่นนี้เราย่อมไม่พอใจอย่างแน่นอน แต่หากลองคิดมุมตรงข้าม ในการทำงาน เรา “ซื่อสัตย์” เพียงพอหรือยัง???

คนทำงานจำนวนไม่น้อยยืนยันว่าตนรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดี ยินดีทำงานหนัก ทำล่วงเวลา ไม่ได้เอาเปรียบองค์กร เรียกว่าทำงานคุ้มค่ากับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน

ทว่าเรื่องหนึ่งที่อาจจะไม่ใช้ “สิทธิ” ลาป่วยทั้งๆที่ไม่ได้ได้ตระหนักมากนัก นั่นคือ การป่วยจริง

โดยอาจคิดไม่ถึงว่าเมื่อผู้บริหารหรือองค์กรรู้ว่าเราไม่ได้ป่วยจริงย่อมรู้สึกว่าถูกหลอก ไม่พอใจ และต้องจัดการบางอย่างแน่นอน!! เกิดขึ้นกับเรา เราจะรู้สึกคำถามคือ ถ้าเรื่องแบบนี้อย่างไร?

จำไว้ว่าลูกจ้างและนาย จ้างมักมองต่างมุมเสมอ โดยมองจากมุมที่ตนจะได้ประโยชน์สูงสุดมากกว่าที่จะมองแบบ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” จึงเกิดความขัดแย้งระหว่างกันโดยง่าย

ดังนั้น ทางออกในการใช้สิทธิลาป่วยโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกไล่ออกหากถูกจับได้ว่าไม่ความจริงใจต่อกัน ป่วยจริง นั่นคือ การแสดง

กล้าขออนุญาตใช้สิทธิลาป่วย แม้ไม่ป่วย เพราะคนส่วนใหญ่ชอบคนพูดจริงมากกว่าคนพูดโกหก ดังนั้น หากเราสามารถประเมินคุณค่าเช่นนี้ได้ ถ้าเราต้องการใช้สิทธิลาป่วย เนื่องจากใช้สิทธิอื่นๆหมดแล้ว และต้องไปทำกิจธุระบางอย่าง ให้เรา “กล้า” ที่จะขออนุญาตหัวหน้าอย่างตรงไปตรงมา บอกความต้องการและความจำเป็นด้วยความจริงใจ ซึ่งหากหัวหน้าไม่ใจร้ายเกินไป กฎต่างๆย่อมยืด หยุ่นตามเหตุผลที่เหมาะสมได้

สร้างความเชื่อมั่นว่าแม้ลาป่วยแต่ไม่ได้เอาเปรียบ เพียง เรามีเหตุผลที่จริง เหตุผลที่เหมาะสมในการลาป่วย แต่การลาป่วยของเรานั้นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ แล้วว่าไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่งานที่รับผิดชอบ มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ดังนั้น หากเราลาป่วยเพราะเกียจคร้าน เบื่อ เครียด หรืออยากนอนอยู่บ้าน โดยไม่คำนึงว่างานที่เรารับผิดชอบจะเสียหายหรือไม่ จะกินแรงเพื่อนร่วมงานหรือไม่ นั่นแสดงว่าเราเป็นคนที่ “เห็นแก่ตัว” และคนแบบนี้ย่อมไม่เป็นที่ต้องการขององค์กรอย่างแน่นอน!!

ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.comhttp://www.kriengsak.com
แหล่งที่มาของภาพ : http://www.minoritynurse.com/sites/default/files/styles/blog-full/public/sick.jpg?itok=BoyRq0FL