ปัญหารับจ้าง ทำการบ้าน

 ผมให้สัมภาษณ์รายการ “ที่นี่ Thai PBS” เรื่อง “ปัญหารับจ้าง ทำการบ้าน”  โดยคุณุณัฐฐา โกมลวาทิน ซึ่งออกอากาศ ไปเมื่อวันที่ 22 ส.ค. เวลา 21:15 น. ที่ผ่านมาครับ หวังว่าจะได้แง่คิดที่เป็น ประโยชน์กับผู้ปกครองและผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในทุกระดับชั้นครับ

ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์
kriengsak@kriengsak.comhttp://www.kriengsak.com