happywork

ทำงานให้มีแต่ ‘วันสุข’

happyworkโลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ : HR Tips

ทุกวันนี้คนทำงานจำนวนหนึ่งต้องลาออกจากงานเพราะเป็นโรคซึมเศร้า อีกจำนวนไม่น้อยเริ่มแสดงอาการ “หมดไฟ” เบื่องาน ประสิทธิภาพการทำงานลดลง หงุดหงิดกับงาน สภาพแวดล้อม เพื่อนร่วมงาน หรืออาจมองตนเองในแง่ลบ มองตนเองไม่มีคุณค่า ในที่สุดหากไม่ได้รับการรักษา ย่อมนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าที่รุนแรงจนไม่สามารถทำงานได้ และร้ายที่สุดอาจนำไปสู่ภาวการณ์ฆ่าตัวตาย

คนทำงานทุกคนควรเตรียมพร้อม “ป้องกัน” ไม่ให้โรคร้ายนี้เป็นภัยคุกคาม รุกคืบเข้ามากล้ำกรายทำลายชีวิตเราได้ โดยการเรียนรู้ที่จะทำให้ทุกวันทำงานคือ “วันสุข” สำรวจสถานะทางอารมณ์ เริ่มต้นเราควร “รู้จักตนเอง” ให้ดีที่สุดก่อนว่า เราเป็นคนเช่นไร มีบุคลิกภาพอย่างไร เหมาะสมกับงานประเภทใด เข้ากับบุคคลประเภทใดได้ดี/ไม่ดี เหมาะสมกับการทำงานในสภาพแวดล้อมอย่างไร และมีภาวะทางอารมณ์อย่างไร เช่น ลองทบทวนหรือลองจินตนา การดูว่าถ้ามีเหตุการณ์เหล่านี้เข้ามา เราจะจัดการอย่างไร… เมื่อมีงานเข้ามามาก ๆ และเป็นงานเร่งด่วน เราจัดการอย่างไร, เมื่อต้องทำงานกับหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานที่มีลักษณะบางอย่างที่เราไม่ชอบ เราตอบสนองอย่างไร, เมื่อทำงานผิดพลาด ถูกตำหนิต่อว่า เรารู้สึกเช่นไร, เมื่อเราเบื่อหน่ายงานที่ทำ เราทำเช่นไร, เหตุการณ์อะไรที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีมากที่สุด เศร้ามากที่สุด โกรธมากที่สุด เครียดมากที่สุด หรือเบื่อมากที่สุด แล้วเราจัดการอย่างไร

การตั้งคำถามทำนองนี้และลองตอบดูจะทำให้เราพอรู้ว่าโอกาสจะพบเรื่องที่ทำให้เราไม่มีความสุข เกิดความทุกข์นั้นมีอะไรบ้าง จะทำให้เราเป็นเช่นไร การสำรวจเพื่อรู้จักตัวเองเช่นนี้จะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เราพอคาดการณ์อนาคตได้ว่า โอกาสที่เราจะเป็นโรคซึมเศร้ามีมากน้อยเพียงใด

สะสมความสุขด้วยมุมมองบวก ควรตระหนักว่าเรามีชีวิตเดียว ควรใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ไม่จมไปกับความทุกข์ความเศร้าโดยไม่จำเป็น ดังนั้น เราจึงควรบอกกับตัวเองเสมอ ว่า ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะไม่มีวันพราก “ความสุข” ไปจากใจของเราได้เลย

ความตั้งใจเช่นนี้จะเป็นจริงได้ สิ่งสำคัญคือ การมีมุมมองแง่บวก ทั้งมุมมองต่อชีวิต มุมมองต่องาน มุมมองต่อเพื่อนร่วมงาน มุมมองต่อเหตุการณ์ มุมมองต่อปัญหา และมุมมองต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในแง่บวกด้วย เพราะมุมมองแง่บวกจะช่วยก่อให้เกิด “ความหวัง” และ “กำลังใจ” ที่จะเผชิญหน้าและก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาใด ๆ ในชีวิตออกไปได้

ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.comhttp://www.kriengsak.com 
แหล่งที่มาของภาพ : http://www.siamhealthandbeauty.com/images/HappyWork.jpg