เร่งผูกสัมพันธ์บราซิล กู้เศรษฐกิจไทย

คอลัมภ์ : การเมือง : ทัศนะวิจารณ์

บราซิลเป็นประเทศที่ผมได้คาดการณ์นานกว่าสิบปีแล้ว ว่า จะเป็นประเทศที่เติบโตทางเศรษฐกิจ
และได้แนะนำให้ประเทศไทยทำความรู้จักและสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ กับประเทศนี้ให้มาก แต่จนถึงขณะนี้ บราซิลยังคงเป็นประเทศที่เราไม่รู้จักเท่าที่ควร…น่าเสียดายยิ่ง หากเราทิ้งโอกาสนี้ไปอีกครั้ง

บราซิลเป็นหนึ่งในสี่ของกลุ่มประเทศ “BRIC” ประกอบด้วย ประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน ซึ่งได้รับการคาดหมายว่า 4 ชาตินี้ จะกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจใหม่ของโลก บราซิลมีประชากรเกือบ 300 ล้านคน เป็นประเทศที่ใหญ่มาก มีความเชี่ยวชาญหลายด้าน และมีความก้าวหน้าในด้านต่างๆ เป็นประเทศที่เรียกได้ว่า พร้อมสำหรับอนาคต? Read More

เครดิตบูโรแห่งชาติ : ป้องกันและแก้หนี้นอกระบบระยะยาว

คอลัมภ์ : การเมือง : ทัศนะวิจารณ์

ปัญหาประการหนึ่งที่สำคัญในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทย คือ การที่ภาครัฐมักจะใช้นโยบายแบบ “เหมารวม”
หรือการใช้นโยบายแบบเหมือนกันหมดกับคนทุกกลุ่ม ขาดการกลั่นกรองคนที่ควรได้รับความช่วยเหลือออกจากคนที่ไม่จำเป็นที่รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือ เนื่องจากมีกำลังที่จะช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่ง

การกำหนดนโยบายในลักษณะนี้ เป็นผลมาจากการขาดข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย (คนจน) ที่รัฐต้องการช่วยเหลือ หรือการหวังผลทางการเมือง เนื่องจากทำได้ง่าย รวดเร็ว และมีต้นทุนในการบริหารจัดการต่ำ แต่ผลที่เกิดขึ้นจากการกำหนด Read More

นำแรงงานนอกระบบเข้าในระบบ คานงัดเอาชนะความยากจน

คอลัมภ์ : การเมือง : ทัศนะวิจารณ์

ประเทศไทยมีเศรษฐกิจนอกระบบขนาดใหญ่ แรงงาน 22.5 ล้านคน หรือเกือบร้อยละ 70 เป็นแรงงานนอกระบบ
อาทิเช่น หาบเร่แผงลอย ร้านค้าปลีก ขายอาหาร คนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แท็กซี่ และรถสามล้อ เกษตรกร คนเก็บขยะ คนรับใช้ แม่บ้าน คนขับรถ คนทำสวน ลูกจ้าง กรรมกร เป็นต้น

คนกลุ่มนี้นับว่ามีความเสี่ยงในการเผชิญความผันผวนของเศรษฐกิจ การว่างงาน การขาดรายได้ และขาดหลักประกัน การที่คนยากจนส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ ทำให้รัฐบาลไม่ทราบข้อมูลว่าใครบ้างที่เป็นคนยากจน ทำให้รัฐบาลไม่

Read More

เงินทุนจากจีนกำลังไหลมา

คอลัมภ์ : การเมือง : ทัศนะวิจารณ์

เมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีการประชุมที่ใหญ่มากระหว่างนักธุรกิจจีนและไทย ที่พัทยา โดยเป็นการร่วมมือระหว่างสมาคมนักธุรกิจของไทย คือ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน และสมาคมนักธุรกิจของจีน ชื่อ สมาคมนักธุรกิจยอดเยี่ยมเชื้อสายจีนทั่วโลก

จุดที่ทำให้การประชุมครั้งนี้เป็นที่สนใจมาก เพราะมีผู้ร่วมประชุมระดับนายหลิว หยง ห่าว (Liu Yonghao) ซึ่งประธานกลุ่มธุรกิจ New Hope Group ที่มีฐานอยู่ที่เมืองเฉิงตู่ มณฑลเสฉวน และเติบโตขึ้นมาจากธุรกิจอาหารสัตว์ ตัวนายหลิว หยงห่าว เองเป็นหนึ่งในพี่น้องตระกูลหลิว ที่นิตยสาร Forbes จัดให้เป็นคนที่รวยที่สุดของจีนในปี 2001 Read More

ทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร?

คอลัมภ์ : การเมือง : ทัศนะวิจารณ์

เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลจีนและญี่ปุ่นได้ประชุมร่วมกัน เพื่อหามาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัวการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจีนและญี่ปุ่น

มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก และเป็นที่สนใจของคนในโลกไม่น้อยไปกว่าในสหรัฐ เนื่องจากจีนและญี่ปุ่นถือเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าความร่วมมือระหว่างจีนและญี่ปุ่นนั้น จะทำเศรษฐกิจของจีนและญี่ปุ่นนั้นฟื้นตัวได้แค่ไหน และมีผลทำให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวได้เร็วขึ้นหรือไม่
Read More

นวัตกรรมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

คอลัมภ์ : การเมือง : ทัศนะวิจารณ์

จากการที่สหรัฐอเมริกาประกาศผลการจัดอันดับประเทศไทย ตามกฎหมายการค้ามาตรา 301 พิเศษ ประจำปี 2552
โดยยังคงจัดไทยเป็นประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ (Priority Watch List – PWL) โดยให้เหตุผลว่า การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยยังคงสร้างความห่วงกังวลให้แก่สหรัฐ สถานการณ์เช่นนี้ทำให้กระทรวงพาณิชย์ต้องพยายามแสดงความพยายามในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยนำกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมร้อยนายไปปิดหัวและท้ายถนนย่านพัฒนพงษ์ เพื่อปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และทำให้เกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ค้าในย่านดังกล่าว Read More

ลดเงินสมทบประกันสังคม “อัฐยายซื้อขนมยาย”

คอลัมภ์ : การเมือง : ทัศนะวิจารณ์

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติลดการเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยให้นายจ้างและลูกจ้างลดเงินสมทบลงฝ่ายละร้อยละ 2 จากเดิมร้อยละ 5
เหลือร้อยละ 3 ของเงินเดือน ส่วนรัฐบาลยังคงสมทบเงินเข้ากองทุนฯ ในอัตราเดิม คือ ร้อยละ 2.75 ทั้งนี้ มาตรการนี้จะดำเนินการเป็นเวลา 6 เดือน

รัฐบาลได้ให้เหตุผลของมาตรการนี้ ว่า เพื่อให้นายจ้างมีสภาพคล่อง ทำให้สามารถประคับประคองกิจการในช่วงที่

Read More

ควรหรือที่รัฐจะเก็บภาษีชา กาแฟ

คอลัมภ์ : การเมือง : ทัศนะวิจารณ์

ประเด็นการเก็บภาษีบาปชา กาแฟ เป็นข้อถกเถียงอย่างกว้างขวางในสังคม ถึงความเหมาะสมและสมควรเพราะประชาชนส่วนใหญ่มองว่าชา กาแฟ ไม่น่าจะอยู่ในข่าย
จากการที่ รมช.คลัง เตรียมปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ทั้งระบบ โดยเฉพาะภาษีบาป (SIN TAX) อาทิเช่น สุรา ยาสูบ สถานประกอบการด้านบันเทิง เครื่องดื่มชูกำลัง รวมถึงชา กาแฟ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยในเบื้องต้นจะเก็บภาษีชาและกาแฟ ที่บรรจุอยู่ในกล่องและกระป๋อง ปัจจุบันได้รับการยกเว้นภาษี ซึ่งคาดว่าจะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 30,000 ล้านบาท Read More

แจกเงิน 2,000 บาท ควรแจกอย่างไร

คอลัมภ์ : การเมือง : ทัศนะวิจารณ์

ภายใต้งบประมาณเพิ่มเติม 1.167 แสนล้านบาท ที่ได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว โครงการที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุด คงหนีไม่พ้นโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญ คือ การให้เงินอุดหนุนแก่ผู้มีรายได้ไม่เกิน 14,999 บาท คนละ 2,000 บาท แต่ให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น รวมแล้วทั้งโครงการนี้ใช้งบประมาณกว่า 1.9 หมื่นล้านบาท

Read More

ยกเลิกกรอบความยั่งยืนทางการคลังอย่างไร เพื่อไม่เสียวินัยทางการคลัง

คอลัมภ์ : การเมือง : ทัศนะวิจารณ์

จากการที่รัฐบาลมีแนวคิดที่จะยกเลิกกรอบความยั่งยืนทางการคลัง เพื่อขอกู้เงินเพิ่ม เพื่อนำเงินมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ผมมองว่าการยกเลิกกรอบความยั่งยืนทางการคลังชั่วคราวอาจไม่จำเป็นหากรัฐนำเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมาใช้ แต่ Read More