จำเป็นหรือไม่ที่ต้องเรียนให้ถึงระดับปริญญาเอก ?

ผมเป็นคนชอบการเรียนรู้ หากเป็นไปได้จะพยายามเข้าสัมมนาและเรียนในหลักสูตรต่างๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะการอ่านหนังสือที่มีสาระและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในตัวเอง ผมมองว่าการยอมให้เวลาไปกับการเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ จะทำให้ชีวิตเราทำประโยชน์ได้มากขึ้น (more…)

Read More

เข้าสู่บรรยากาศการจัดอันดับระดับสากล : สะท้อนคิดจากวิทยาลัยทันตแพทย์ฮาร์วาร์ด

จากข้อมูลของวิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์ฮาร์วาร์ด (Harvard Dental School) เมื่อไม่นานมานี้เป็นเรื่องน่ายินดีที่วิทยาลัยแห่งนี้ถูกจัดให้เป็นวิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์ที่ดีที่สุดอันดับ 5 ของโลกจากทั้งหมด 50 วิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์ทั่วโลกจากผลการจัดอันดับของสำนักการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Quacquarelli Symonds หรือ QS World University Rankings ล่าสุด ปี ค.ศ. 2017 รองจากมหาวิทยาลัยฮ่องกง (University of Hong Kong) มหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan) มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และทันตแพทย์ศาสตร์แห่งโตเกียว (Tokyo Medical and Dental University) และราชวิทยาลัยแห่งลอนดอน (King’s College London) อีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นวิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์ที่ดีที่สุดอันดับ 2 ของทวีปอเมริกาเหนือด้วยเช่นเดียวกัน (more…)

Read More

เปลี่ยนผ่าน : สะท้อนคิดฮาร์วาร์ดพัฒนาก้าวหน้าด้านหุ่นยนต์

ปัจจุบันวิทยาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทวีความสำคัญและมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก มีการคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำมาใช้งานลักษณะหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดค้น พัฒนา และประดิษฐ์หุ่นยนต์ สำหรับนำมาใช้งานแทนมนุษย์ เช่น การนำหุ่นยนต์มาใช้งานในโรงงาน อันส่งผลช่วยให้เกิดความประหยัดและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(more…)

Read More

นวัตกรรมยุทธศาสตร์การออกแบบกติกาสังคมเชิงระบบ: (1) การคิดครบระบบ

“ระบบที่ดี คือ ระบบที่ทำให้คนชั่วทำดีโดยไม่รู้ตัว”

เป็นนิยามที่ผมได้จาการตลกผลึกมาหลายสิบปี ด้วยเพราะระบบที่ดีต้องถูกออกแบบเพื่อป้องกันไม่ให้คนเกเรทำสิ่งไม่ดี หรือทำให้เกิดความไม่คุ้มค่าที่จะกระทำผิดหรือไม่ถูกต้อง เช่นเดียวกับการออกแบบกติกาสังคม ที่ไม่ได้ออกแบบเพื่อเอื้อคนดี เพราะคนดีทำดีอยู่แล้วแม้ไม่มีระบบ (more…)

Read More

นวัตกรรมยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์เพื่อการสร้างชาติ: ประเทศจอร์แดน

รายงานที่จัดทำโดย VISA และ Oxford Economics ระบุว่า แนวโน้มมูลค่าตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ของโลก จะพุ่งทะยานจาก 4.39 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2015 เป็น 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2025 โดยมีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 25 ต่อปี ในอีกเกือบ 10 ปีข้างหน้านี้

รายงานดังกล่าวยังคาดการณ์ว่า จำนวนคนเดินทางไปรับการบริการทางสุขภาพระหว่างประเทศ จะมีสัดส่วนถึงร้อยละ 75 ของประชากรโลก โดยนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีกว่าร้อยละ 13 ของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วโลก ทำให้หลายประเทศหันมาให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมนี้ ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน (more…)

Read More

แนวคิดประสิทธิคูณ : ฮาร์วาร์ดทวีคูณยกกำลังผลลัพธ์ไม่มีที่สิ้นสุด

ผมนำเสนอความคิดเกี่ยวกับ โมเดลยุทธศาสตร์การบริหารประสิทธิสภาพ 8E หรือ Dr. Dan Can Do 8E Management Strategy Model ในหลายบทความก่อนหน้านี้ โดยแบ่งแยกย่อยเป็นแต่ละยุทธศาสตร์ บทความครั้งนี้เช่นเดียวกันผมขอเสนอยุทธศาสตร์การบริหารประสิทธิคูณ (Exponentiality) หรือยุทธศาสตร์การบริหารทวีคูณผลลัพธ์ที่เลอค่า อันเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญในโมเดลยุทธศาสตร์การบริหารประสิทธิสภาพ 8E ของผม (more…)

Read More

แนวคิดประสิทธิภาพ : ฮาร์วาร์ดบริหารเน้นประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด

ผมนำเสนอความคิดเกี่ยวกับ โมเดลยุทธศาสตร์การบริหารประสิทธิสภาพ 8E หรือ Dr. Dan Can Do 8E Management Strategy Model ในหลายบทความก่อนหน้านี้ โดยแบ่งแยกย่อยเป็นแต่ละยุทธศาสตร์ บทความครั้งนี้เช่นเดียวกันผมขอเสนอยุทธศาสตร์การบริหารประสิทธิภาพ (Efficiency) หรือยุทธศาสตร์การบริหารปัจจัยนำเข้า (Input) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้ปัจจัยนำเข้าน้อยที่สุด แต่เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด อันเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญในโมเดลยุทธศาสตร์การบริหารประสิทธิสภาพ 8E ของผม (more…)

Read More

แนวคิดประสิทธิกาล : ฮาร์วาร์ดบริหารเน้นความคงทน ผลที่ยั่งยืน

“หาก…เห็นแก่ประโยชน์ระยะสั้น

อาจ…บั่นความสำเร็จระยะยาว”

ผมนำเสนอความคิดเกี่ยวกับ โมเดลยุทธศาสตร์การบริหารประสิทธิสภาพ 8E หรือ Dr. Dan Can Do 8E Management Strategy Model ในหลายบทความก่อนหน้านี้ โดยแบ่งแยกย่อยเป็นแต่ละยุทธศาสตร์ บทความครั้งนี้เช่นเดียวกันผมขอเสนอยุทธศาสตร์การบริหารประสิทธิกาล (Eschatonicity) หรือยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่เน้นความคงทน ผลที่ยั่งยืน ทะลุมิติข้ามกาลเวลา อันเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญในโมเดลยุทธศาสตร์การบริหารประสิทธิสภาพ 8E ของผม (more…)

Read More

ถอดบทเรียน: อะไรคือปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของประเทศชั้นนำด้านนวัตกรรมของโลก?

ทำไมประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นอันดับ 1 ตามการจัดอันดับ Global Innovation Index

ทั้งที่เป็นประเทศเล็กบนเทือกเขาแอลป์ ไม่มีทางออกทะเล ขาดแคลนทรัพยากร ?

ในศตวรรษที่ 18 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ยังมีแค่วัวกับแกะ แต่ปัจจุบัน กลับเป็นประเทศที่มีการจดสิทธิบัตรต่อประชากรอันดับ 1 ของโลก โดยภาคธุรกิจเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการสร้างนวัตกรรม (more…)

Read More

แนวคิดประสิทธิผล : ฮาร์วาร์ดบริหารเน้นผลผลิต

ผมนำเสนอความคิดเกี่ยวกับ โมเดลยุทธศาสตร์การบริหารประสิทธิสภาพ 8E หรือ Dr. Dan Can Do 8E จัดการที่เน้นผลผลิต (Output) อันเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญในโมเดลยุทธศาสตร์การบริหารManagement Strategy Model ในหลายบทความก่อนหน้านี้ โดยแบ่งแยกย่อยเป็นแต่ละยุทธศาสตร์ บทความครั้งนี้เช่นเดียวกันผมขอเสนอยุทธศาสตร์การบริหารประสิทธิผล (Effectiveness) หรือยุทธศาสตร์การบริหารประสิทธิสภาพ 8E ของผม (more…)

Read More