ข้อเสนอจาก ดร.แดน ถึงนายกรัฐมนตรี

ข้อเสนอจาก ดร.แดน ถึงนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (ดร.แดน)
ประธาน สถาบันการสร้างชาติ
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ข้อเสนอ ดร แดน ต่อนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 :”อย่าครึ่งบกครึ่งน้ำ เอาเต็มร้อย เด็ดขาด”
 
การปิดระดับจุลภาค (micro): ยืดเยื้อ เรื้อรัง
หากสั่งปิดประเทศเพียงบางส่วน และทยอยสั่งปิด (บางพื้นที่ บางประเภทธุรกิจ บางกิจกรรม ฯลฯ) แก้ปัญหาไม่จบ สั่งไปก็ได้ผลชั่วคราว เพราะ เชื้อโรคยังแพร่กระจายในส่วนที่ไม่ถูกปิด จะย้อนกลับมาติดอีกเมื่อเปิดทำการ ระยะสั้นจะเสียหายทางเศรษฐกิจ ระยะยาวความเสียหายจะหนักทั้งเศรษฐกิจและสังคมอย่างยืดเยื้อ และปัญหาอาจลากยาวถึง 2 ปี
 
การปิดระดับมหภาค (macro): เบ็ดเสร็จเด็ดขาด
หากสั่งปิดประเทศทั้งหมด ตามข้อเสนอ 4 ข้อของผม (16/3/63) ให้ทุกคนอยู่บ้าน ที่ทำงานปิดหมด
 
ปัญหาจะจบเร็วและกระทบเศรษฐกิจน้อยกว่าปิดเพียงบางส่วนมาก
 
แดน
(ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์)
21/3/2563

———————————————————————————————————

ข้อเสนอจาก ดร.แดน ถึงนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1

มี 4 สิ่งที่ผมอยากเสนอท่านนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการ เพื่อจัดการปัญหาโควิดให้จบเร็วที่สุดและกระทบเศรษฐกิจน้อยที่สุด

1. กำหนดวันเวลาล่วงหน้าแล้วประกาศให้ทุกคนรับทราบและเตรียมตัวก่อนที่จะสั่งปิดประเทศ ไม่มีการเข้าหรือออกจากประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ทุกจุดผ่านเข้าออกประเทศ ทั้งทางอากาศ ทางบก ทางน้ำ เป็นเวลา 2 สัปดาห์เท่าระยะฟักเชื้อโควิด ไม่นานเกินกว่านั้น และไม่ทำซ้ำในอนาคต

2. ออกคำสั่งทางกฎหมายให้ทุกคนในประเทศอยู่กับบ้านเป็นเวลา 2 สัปดาห์ (ยกเว้นมีเหตุฉุกเฉินทางสุขภาพให้ขออนุญาต) เหมือนกรณีการประกาศเคอร์ฟิวที่ไม่ให้ออกนอกบ้าน มีผลทางกฎหมายและมีบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน โดยภาครัฐจัดระบบให้ประชาชนเข้าถึงอาหาร น้ำ และของใช้จำเป็นเพียงพอ โดยระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่คนอยู่บ้านไม่มีการพบปะติดต่อกัน จะช่วยให้รู้ว่าใครป่วยจริง เพื่อให้การรักษาเฉพาะคนป่วยจริงให้หมดครบถ้วนคราเดียว เป็นการหยุดยั้งการแพร่กระจายให้สมบูรณ์ และจะได้ไม่ต้องทำซ้ำๆ อีกในอนาคต

3. ใช้ความเป็นผู้นำริเริ่มทำข้อตกลงกับทั้ง 224 ประเทศและเขตดินแดนทุกแห่งในโลก เสนอผ่านองค์กรสหประชาชาติ ขอให้ทุกประเทศปฎิบัติ ข้อ1และ2 พร้อมกัน ช่วงวันเดียวกัน นัดหมายวันพร้อมกันทั้งโลก เพื่อหยุดการแพร่กระจายระหว่างประเทศให้เบ็ดเสร็จ แม้อาจดูเหมือนยาก แต่จะเป็นสิ่งที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาเบ็ดเสร็จได้อย่างรวดเร็วที่สุด

4. หากไม่ได้รับฉันทานุมัติจากทุกประเทศ ให้เราทำเองประเทศเดียว โดยหลังจาก 2 สัปดาห์ของการปิดประเทศผ่านไปและเรากลับมาเปิดประเทศแล้ว รัฐบาลต้องออกมาตรการเข้มงวดขั้นสูงสุดให้กักตัวผู้ที่ผ่านเข้าพรมแดนไทยทั้งทางบก อากาศ น้ำ ต้องถูกกักตัว 2 สัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างประเทศที่เข้าไทยจนกว่าเชื้อโควิดจะหยุดระบาด เพื่อตรวจให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เล็ดรอดเข้าประเทศอีก ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อใหม่อีกรอบในไทย

หากไม่ทำ 4 ข้อพร้อมกัน มาตรการใดที่รัฐออกมาต่อไปจะเป็นเพียงการชะลอความรุนแรงของการระบาดเท่านั้น ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เพราะลำพังการปิดบางส่วนของประเทศ การแพร่กระจายยังมีโอกาสเกิดในส่วนที่ไม่ถูกปิด

หากไม่รีบตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้ว ในระยะยาวเศรษฐกิจและสังคมจะถดถอยยิ่งกว่านี้ การฟื้นตัวจะยิ่งยากลำบาก ใช้เวลานาน ความเดือดร้อนจะยิ่งแผ่ขยาย และเชื้อไวรัสจะยังอยู่ โดยอาจจะระบาดยาวนานถึง 2 ปีตามที่มีผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ไว้

การพยายามที่ยอมแลกความเสียหายทางเศรษฐกิจกับการปิดบางส่วนของกิจกรรมในประเทศที่ทำอยู่จะกลายเป็นความเสียหายทวีเมื่อโรคยังระบาดอยู่ในระยะยาว ผู้คนยังอยู่ในความตระหนกและหวาดกลัว เพราะไม่สามารถแก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จ ความเชื่อมั่นในผู้นำประเทศจะสั่นคลอน

ผมจึงขอวิงวอนให้ท่านนายกฯ ให้ใช้ความเป็นผู้นำชาตินักรบตัดสินใจอย่างเด็ดขาด เพื่อให้คนไทยได้รับชัยชนะในการศึกสำคัญครั้งนี้ด้วย !!

ขอแสดงความนับถือ

แดน
(ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์)
16 มีค 2563


Proposal from Dr. Dan to the Prime Minister

There are 4 things that I would like to propose to the Prime Minister in order to end the problem of Covid-19 the soonest and with the least economic impact.

1. Before giving lockdown orders, it is advisable to set the date and time in advance, and make proper announcement so that the citizens are aware; and able to make proper preparation. There were no proper entry/exit at all points either via air, land and sea throughout Thailand during the 2 weeks which is equal to the incubation period of Covid-19. Please do not repeat such hasty order in the future.

2. Issuing a legal order to ensure that everyone stays at home during the 2 weeks (except for those having health emergencies must ask for permission), as in the case of declaring a curfew that people are not allowed to come out of their houses. Should there be any violators, they will be dealt with legal consequences and penalties. The government should have a systematic outline for people to have enough access to food, water and other necessities. In the 2 weeks that people stay at home, it will help to isolate those who are really sick and be able to provide all of them the complete treatment and cure them all at the same time. This in turn will help to stop the spreading of the virus, so that we do not have to repeat this measure in the future.

3. Execute impactful leadership by initiating discussions and agreements with all 224 countries and territories in the world via UN organizations. Schedule appointments with world leaders to take actions no. 1 and no. 2 together at the same time in order to completely stop the spread of the Covid-19 virus. It may seem difficult but working together to find solutions would be the quickest way to resolve the problems.

4. Should there be no consensus from other countries, these measures can be done internally for our own country. Once the 2 weeks lockdown is lifted, the government must issue the most stringent measures to detain for at least 2 weeks and check thoroughly those (both Thais and foreigners) who are passing the Thai border via land, air and sea. This is to ensure that no new Covid-19 cases in the country.

If the 4 proposals above are not being carried out all at once effectively, any efforts made by the government will only escalate the severity of the epidemic. Closing only parts of the country while some parts are not being closed, will not resolve the problems because the spread is still likely to occur in areas that are not closed.

If strong and decisive decisions are not made immediately, our economy and society will suffer in the long run as the recovery will be an uphill battle and time consuming. This epidemic will develop into pandemic in the next 2 years, according to experts.

Any attempts to reduce economic losses by closing of some areas or some activities in the country will give the opposite result if the Covid-19 continues to spread in the long run and our people are still in fear and panic mode because the problem can’t be solved. Eventually, confidence in the country’s leader will be shaken.

I therefore make a sincere appeal to the Prime Minister to carry-out a decisive and profound leadership for the Thai people as we fight together to win-over this battle.

Best regards
(Prof. Dr. Kriengsak Chareonwongsak)
Chairman: Nation-Building Institute
16 Mar 2020

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.