thailand-4-0

การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่ประเทศไทย 4.0

จากบทความตอนที่แล้ว ผมได้แสดงมุมมองต่อแนวคิดประเทศไทย 4.0 และกล่าวถึงความเกี่ยวข้องระหว่างทุนวัฒนธรรมกับการเป็นประเทศไทย 4.0 ซึ่งผมมองว่าทุนวัฒนธรรมเป็นเหมือนกิจกรรมต้นน้ำ (Upstream)ในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

(more…)

Read More

messageimage_1480063224409

“ทรัมป์ชนะ” เป็นเพียงก้าวแรก

จากชัยชนะของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ทำให้นักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งตั้งคำว่า 
“คนอเมริกันได้หันหลังให้กับคุณค่าหรือสิ่งที่เป็นความถูกต้องทางการเมือง (Political correctness)  
เช่น สิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียม ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวอเมริกันยึดถือปฏิบัติ และสั่งสอนให้ชาติต่าง ๆ ประพฤติตามไปแล้วหรือ ? 

(more…)

Read More

eb9caba99h5kd77jcb556

ประเทศไทย 4.0 กับทุนทางวัฒนธรรม

รัฐบาลพยายามผลักดันนโยบายประเทศไทย 4.0 หรือไทยแลนด์ 4.0 กล่าวคือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี เป็นการเน้นภาคบริการ แทนภาคอุตสาหกรรม เป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ที่สร้างความมั่งคั่งผ่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์

(more…)

Read More

lyondellbasell_rd_contentbanner

พัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มทักษะกำลังคนของประเทศ

         ปัจจุบันทั้งโลกกำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคสังคมความรู้ (Knowledge Society) ที่มีความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมขั้นสูงเป็นปัจจัยขับเคลื่อน1  มีการคิดค้นสร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีเข้ามาหนุนเสริมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่งผลนำสู่การยกระดับรายได้และความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศ 

(more…)

Read More

magaproject

ประเมินโครงการอย่างครบถ้วนด้วย TIRR

         ปัจจุบัน มีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นอย่างมากมาย สำหรับประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่จะเป็นโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แต่สำหรับประเทศพัฒนาแล้วจะเป็นโครงการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

         ในอนาคตจะมีโครงการที่เกิดจากภาคส่วนที่ไม่ใช่รัฐเพิ่มมากขึ้น หรืออาจจะเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน หรือความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงความร่วมมือทั้งจากภายในประเทศและระหว่างประเทศ

(more…)

Read More

wat-arun-temple-in-bangkok-thailand-940x529

ยกระดับกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองมาตรฐานโลก

ในอนาคต ความเป็นเมืองจะขยายตัวมากขึ้น กล่าวคือ ประชากรจะอาศัยอยู่ในเมืองร้อยละ 60 ในปี 2020 และเป็นร้อยละ 70 ในปี 2050 ความเป็นเมืองช่วยให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพและการสร้างนวัตกรรม สังเกตได้จากส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวม หรือ GDP ของเมืองมากกว่าสัดส่วนของประชากรในเมือง GDP ของเมืองมีส่วนแบ่งถึงร้อยละ 80 ของ GDP โลก แต่มีประชากรในเมืองเพียงร้อยละ 54 ของประชากรโลก

(more…)

Read More

e8

8E Model of Management Strategies : Eschatonicity E8 ประสิทธิกาล

ในที่สุด ได้เดินทางมาถึงบทความสำหรับ E ตัวสุดท้ายในโมเดลยุทธศาสตร์การบริหารประสิทธิสภาพ 8Eแล้ว และ E ที่ 8 ที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้ นับเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นขั้นที่ยากที่สุดก็ว่าได้โดยเฉพาะสำหรับประเทศไทย 

(more…)

Read More

trump-vs-hillary

ดีเบตครั้งแรก Trump vs Hillary……เอเชียต้องตื่นตัว

การขึ้นเวทีประชันวิสัยทัศน์ครั้งแรกระหว่างสองผู้สมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อย่างนายโดนัลด์ ทรัมป์ ตัวแทนพรรครีพับลิกัน และนางฮิลลารี คลินตัน คู่แข่งจากพรรคเดโมแครต ได้รับความสนใจจากบรรดาผู้ติดตามข่าวการเมืองสหรัฐฯทั่วโลก

(more…)

Read More

emerging_trends_reshaping_asia

แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในเอเชีย (Emerging Trends in Asia)

ศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษที่จุดศูนย์กลางของโลกจะเคลื่อนย้ายจากตะวันตกสู่ตะวันออกอย่างทวีปเอเชีย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และซับซ้อนกว่าศตวรรษที่ผ่านมา ทำให้การพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องมีความเข้าใจแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อจะทำให้สามารถกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาได้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง

(more…)

Read More

paralympic

นักกีฬาพาราลิมปิก…มีดี โชว์ได้ ถ้าให้ ‘โอกาส’

ผมขอแสดงความยินดีและขอบคุณนักกีฬาไทยกับการแข่งขันพาราลิมปิกฤดูร้อน 2016 
ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและถือได้ว่าการแข่งในปีนี้นักกีฬาไทยสามารถนำเหรียญกลับมาได้มากที่สุด

นักกีฬาพาราลิมปิกสะท้อนให้เห็นว่า  การได้รับโอกาส และ การทุ่มเทพยายามฝึกฝน จะทำให้คนที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ สามารถปลดปล่อยศักยภาพในตัวออกมาอย่างสมบูรณ์ได้ 

(more…)

Read More