เลือกตั้ง 66 : “แลนด์สไลด์”ถล่มทลาย…เป็นไปได้จริงหรือ ?

เหลือเวลาไม่ถึงเดือน ก็จะเป็นวันเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566 ในช่วงนี้พรรคการเมืองต่างลงพื้นที่หาเสียง งัดกลยุทธ์ต่าง ๆ ออกมาใช้แบบจัดเต็ม เพื่อดึงดูดเสียงของประชาชนมาที่พรรคของตัวเองให้ได้มากที่สุด ติดตามได้ในโพลิทิกส์พลัส โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
คำถามคือ “เป็นไปได้หรือไม่ที่การเลือกตั้งครั้งนี้จะเกิดแลนด์สไลด์?” เป็นไปได้หรือที่จะมีพรรคใดพรรคหนึ่ง ชนะอย่างถล่มทลาย เสียงส่วนใหญ่เทคะแนนให้ จนได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล?
.
หากมองภาพการเมืองในขณะนี้ คำตอบที่เราพอจะวิเคราะห์กันได้ คือ เป็นไปได้ยาก หรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ที่จะมีพรรคใดได้คะแนนเสียงแบบแลนด์สไลด์ เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้มีพรรคการเมืองจำนวนมาก พรรคขนาดใหญ่ที่ต่างขั้วกันทางอุดมการณ์ ก็แตกออกเป็นหลายพรรค
.
ผู้สมัคร ส.ส. ที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่น มีฐานเสียงก็มีการย้ายขั้ว ย้ายข้าง ย้ายพรรคกันอย่างมาก อีกทั้งพรรคขนาดใหญ่ พรรคขนาดกลาง และพรรคขนาดเล็ก ๆ ต่างก็มีฐานเสียงของตัวเอง ทำให้เสียงของผู้ลงคะแนนกระจายไป โอกาสที่จะแลนด์สไลด์ไปพรรคใด พรรคหนึ่งนั้นจึงเป็นไปได้ยาก
..
อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องการสื่อสารตอกย้ำว่า ทำไมการเลือกตั้งครั้งนี้ จะไม่มีพรรคใดชนะแบบถล่มทลาย แต่อยากท้าทายว่า การสร้างปรากฎการณ์ “แลนด์สไลด์” ยังเป็นไปได้!!
.
ผมวิเคราะห์ว่า แนวทางที่พรรคจะชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลาย ในสัปดาห์สุดท้าย พรรคจะต้องประสบความสำเร็จในการตราตรึงสิ่งต่อไปนี้ได้ในความรู้สึกนึกคิดของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ
.
* อุดมการณ์พรรคชัดเจน จับต้องได้ สร้างความหวัง แตะต้องใจ มองเห็นอนาคต คนส่วนใหญ่ยอมรับได้
.
* นโยบายหาเสียงโดยรวมดึงดูดใจ และมีบางนโยบายที่โดดเด่น มองเห็นความเป็นไปได้จริง ไม่เลื่อนลอย ไม่ขายฝัน คนส่วนใหญ่ให้น้ำหนักสูงสุดและยอมรับได้
.
* พรรคสร้างกระแสระดับชาติในทางบวกอย่างต่อเนื่อง มวลชนรับรู้ผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนต่าง ๆ
.
* หัวหน้าพรรคหรือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นที่ยอมรับ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ มีประวัติโปร่งใสตรวจสอบ ได้ คนส่วนใหญ่ให้ความเชื่อมั่นว่าสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้
.
* ผู้สมัครเขตต่าง ๆ ทั่วประเทศ มีฐานเสียง “จงรักภักดี” ในพื้นที่จำนวนมากพอ ที่ทำให้มั่นใจว่าจะชนะเลือกตั้งในเขตนั้น โดยผู้สมัครมีชื่อเสียงดี ทำงานในพื้นที่มาเป็นเวลานาน เข้าถึงคนในพื้นที่และได้ใจคนในพื้นที่ จนคนส่วนใหญ่ยินดีลงคะแนนให้ ไม่เพียงลงคะแนนให้เพราะได้ผลประโยชน์ตอบแทน
.
* ว่าที่คณะรัฐมนตรีที่พรรคที่ชนะถล่มทลายจะสามารถบอกได้ว่าพรรคจะมีบารมีขอให้มาร่วมเป็นคณะรัฐมนตรีได้เมื่อชนะถล่มทลาย
.
* ประชาชนเห็นภาพชัดเจนว่า คณะรัฐมนตรีมีใครบ้าง พรรคที่คาดหวังว่าจะชนะได้อย่างถล่มทลายต้องแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ โดยเตรียมความพร้อมว่าพรรคมีบารมีในการเชิญคนที่เหมาะสมมาร่วมเป็นคณะรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนอนาคตประเทศตามอุดมการณ์
.
* ภาพลักษณ์โดยรวมของพรรค ของผู้สมัคร ส.ส.และของแคนดิเดตนายกฯ ต้องจับคนทุกกลุ่มได้ คนทุกเพศทุกวัย ทุกระดับการศึกษา ทุกศาสนา ทุกฐานะ ฯลฯ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเป็นพรรคของคนไทยทุกคน เพื่อคนไทยทุกคน
.
ถ้าพรรคการเมืองสามารถทำให้พรรคของตน มีภาพปรากฏเหล่านี้ในสายตาประชาชนทั่วประเทศ ย่อมสร้างความมั่นใจได้ว่า โอกาสที่จะชนะอย่างถล่มทลายแบบแลนด์สไลด์นั้นมีความเป็นไปได้!

Leave a Reply

Your email address will not be published.