image101

รปภ. ฮีโร่…แบบอย่าง ‘คนดี’ ผู้เห็นแก่ ส่วนรวม มากกว่า ส่วนตัว

จากเหตุการณ์การลอบวางระเบิดหลายพื้นที่ทางภาคใต้ของบ้านเรา ท่ามกลางความสูญเสียและเศร้าโศก สถานการณ์ได้สร้างวีรบุรุษคนหนึ่งให้เกิดขึ้น.. คุณกำธร เกตแก้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ผู้ยินดีเสี่ยงชีวิตตนเอง เพื่อปกป้องผู้อื่น ด้วยการตัดสินใจหิ้ววัตถุต้องสงสัยที่เชื่อว่าเป็นระเบิดออกจากบริเวณศูนย์การค้าเอง 

ด้วยความคิดที่ว่า “ให้ตัวเองตายคนเดียวดีกว่าให้คนอื่นตาย”

คุณกำธร คือแบบอย่าง “คนดี” ตามนิยามของผม “คนดี คือ คนที่เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว”

คนดีในนิยามผม ..
ไม่ใช่เพียง…คนที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
ไม่ใช่เพียง..คนที่เคารพกฎกติกา ทำตามหน้าที่
ไม่ใช่เพียง…คนอยู่ในศีลในธรรม
..แต่เมื่อถึงเวลากลับ “เอาตัวรอด” โดยไม่สนใจว่าคนอื่น สังคมจะเป็นอย่างไร  คิดเพียงว่า ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็พอ!!

คนดีในนิยามผม คือ 
คนที่ไม่ได้เอาตนเองเป็นศูนย์กลางของการดำรงอยู่ 
แต่คำนึงถึงผู้อื่นและสังคมส่วนรวมเป็นหลัก 
และพร้อมเสียสละประโยชน์ส่วนตัว เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

สังคมไทยต้องการคนดีในนิยามนี้ ทั้งในยามปกติและในยามวิกฤต เพราะถ้าเราเห็นแก่ ส่วนรวม มากกว่า ส่วนตัว….
o   เราจะไม่ทำอะไรที่สร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และสังคมส่วนรวม
o   เราจะไม่ทำอะไรที่เห็นแก่ตัว เห็นแก่พวกพ้อง โดยไม่สนใจว่า จะส่งผลกระทบอะไรต่อสังคม
o   เราจะไม่เพียงทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต แต่จะช่วยเป็นหูเป็นตา จัดการพวกทุจริต คอร์รัปชั่นด้วย
o   เราจะเลือกที่จะเป็น ผู้ให้ แก่สังคม มากกว่า รอรับ จากสังคม
o   เราจะ “ทำความดีเพื่อความดี”  มิได้ทำ เพื่อมุ่งหวังรางวัลตอบแทน
o   ฯลฯ

คุณกำธร ได้ทำเกินหน้าที่ความรับผิดชอบ ในฐานะ รปภ. แต่ไม่เกินหน้าที่ในฐานะมนุษย์ที่มีจิตใจสูง เห็นแก่ชีวิตผู้คนจำนวนมากที่อาจได้รับอันตราย  จึงยอมแลกด้วยชีวิตตนเองเพียงคนเดียว และนับเป็นความโชคดีที่ระเบิดนั้นสามารถเก็บกู้ได้ทันไม่มีการสูญเสียใด ๆ ทั้งสิ้น

ความดีและความกล้าหาญของคุณกำธร ในครั้งนี้ ย่อมเป็นที่ โจษจัน และ จดจำ ไปอีกนาน

ผมหวังว่า เราจะไม่เป็นเพียงคนหนึ่งที่ยกย่องคุณความดีของคุณกำธรเท่านั้น 
แต่จะเป็น ‘คนดี’ ที่มีส่วนทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นได้ ด้วยจิตสำนึกหน้าที่ความเป็นพลเมือง มีความรับผิดชอบ กล้าหาญและเสียสละ 
เพื่อผู้อื่นและเพื่อประเทศไทยที่รักยิ่งนี้ร่วมกัน

…ผมขอยกย่องคนที่ทำความดีเพื่อผู้อื่นครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>