wuliujie

ท่องเที่ยวพ้อ2ล้านล.ไม่เอื้อเหตุขนส่งทางอากาศได้งบลงทุนน้อยแนะหันจัดทัวร์ตามระบบราง-ถนนเพิ่ม

wuliujieโพสต์ทูเดย์

ดร.แดน อัดโครงการรัฐขายฝันลงทุน 2.2 ล้านล้านบาท ช่วยท่องเที่ยวน้อย

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เจ้าของฉายา ดร.แดน แคน ดู กล่าวในการบรรยายเรื่อง2.2 ล้านล้านบาท ส่งผลต่อเศรษฐกิจท่องเที่ยวอย่างไร จัดโดยสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย ว่า รัฐบาลมีนโยบายกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท แต่หากรวมงบประมาณด้านอื่นที่จะลงทุนระบบสาธารณูปโภคอยู่ที่ 2.2 ล้านล้านบาท ซึ่งมองว่าเงินลงทุนนี้ส่งผลดีต่อภาคท่องเที่ยวโดยตรงไม่มากระยะแรก เนื่องจากแผนของรัฐบาลใช้เงินลงทุนด้านระบบขนส่งทางอากาศ ซึ่งเป็นช่องทางหลักที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาที่ 66.98 ล้านบาท หรือ 3% ของเงินลงทุนทั้งหมดเท่านั้น แต่อาจได้ผลดีทางอ้อมมาก ถ้าภาครัฐบริหารจัดการฉลาด

ขณะที่เงินลงทุนส่วนใหญ่ไปอยู่ที่ระบบขนส่งทางราง 1,185.69 ล้านบาทหรือ 54% และทางบก 429.79 ล้านบาทหรือ 20% หากผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องการรับอานิสงส์โครงการลงทุน 2.2 ล้านล้านบาทเต็มที่ ต้องไปเน้นทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรางและทางบกเช่น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใกล้สถานีระหว่างทางรถไฟความเร็วสูง นอกจากนี้ควรรวมตัวกันกดดันรัฐให้ใช้เงินลงทุนด้านอื่นๆอีก 392.78 ล้านบาท หรือ 18% ที่รัฐบาลยังไม่ได้ระบุว่าจะใช้ในโครงการใดให้เน้นลงทุนโครงการที่เป็นประโยชน์กับการท่องเที่ยวโดยตรง

ทั้งนี้ โดยส่วนตัวเห็นด้วยที่รัฐบาลลงทุนเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแต่ไม่เห็นด้วยที่ใช้แนวทางกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท เพราะเป็นภาระผูกพันระยะยาวขณะที่การบริหารจัดการเงินจำนวนนี้ยังไม่ชัดเจน เพราะรัฐบาลมีแนวทางอนุมัติวงเงินกู้ก่อนแล้วค่อยทำรายละเอียดโครงการเสนอภายหลัง ทำให้ยังไม่เห็นความชัดเจนของแต่ละโครงการ ส่วนแนวทางที่เห็นว่ารัฐบาลควรทำแทนการกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท คือชะลอโครงการประชานิยม นำเงินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดควรขยายฐานภาษี ควรให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน เพราะเอกชนจะคิดรอบคอบก่อนลงทุน และสุดท้าย ควรลงทุนผ่านรายจ่ายประจำปี

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า หน่วยงานรัฐและเอกชนในภาคท่องเที่ยวต้องปรับตัวเพื่อให้การท่องเที่ยวไทยเดินไปถูกทิศทางโดยปัจจุบันเห็นว่ายังเน้นเรื่องปริมาณ

นักท่องเที่ยวมากกว่าคุณภาพ แม้หน่วยงานรัฐระบุว่าเน้นเจาะตลาดนักท่องเที่ยวระดับบนมากขึ้น แต่ทางปฏิบัติยังเป็นแบบเดิมๆ ทั้งนี้ หากดึงคนที่มีประสิทธิภาพมาทำงาน มั่นใจว่า 5 ปี ไทยจะนำนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ถึง 100 ล้านคนต่อปีเป็นนักท่องเที่ยวตลาดระดับบน 30%และระยะยาวอาจถึง 70%

ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.comhttp://www.kriengsak.com
แหล่งที่มาของภาพ : http://www.thaibizchina.com/upload/iblock/a45/wuliujie.jpg