ทำด้วยใจ

โลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ : HR Tips

คนทำงานจำนวนมากขาดความพึงพอใจในงานที่ทำ อาจเกิดจากการทำงานที่ซ้ำซาก น่าเบื่อหน่าย มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างาน อาจรู้สึกว่างานที่ทำได้ผลตอบแทนน้อย ไม่มั่นคง จึงมีความต้องการหางานใหม่ ๆ ที่พึงพอใจมากกว่า

การเปลี่ยนงานใหม่ แม้จะปลดปล่อยจากสภาพเดิมๆที่ไม่น่าพึงพอใจ แต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันว่าจะได้งานที่ทำให้เรามีความสุข ความพึงพอใจ และอยากทำงานนั้นไปนาน ๆ ถ้าไม่เริ่มต้นเลือกงานอย่างถูกต้อง และคิดกับงานอย่างถูกต้อง

“เลือกงานที่สะท้อนตัวตน” แมกซิม กอร์กี้ นักเขียนวรรณกรรมชื่อดังชาวรัสเซีย กล่าวไว้อย่างน่าฟังว่า เมื่องานคือความพึง

พอใจ ชีวิตก็เปี่ยมด้วยความสุข แต่เมื่องานกลายเป็นหน้าที่ ชีวิตก็ตกเป็นทาส เมื่อเราได้ทำงานหรือทำสิ่งใด ๆ ที่ชื่นชอบพึงพอใจ ได้ผลของงานออกมาตามที่ปรารถนาเราย่อมมีความสุข

ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่ต้องลงทุนแสวงหา นั่นคือ การหางานที่ตนเองรักที่จะทำให้พบ และทำให้ดีที่สุด

“เลือกงานที่มีคุณค่า” การเลือกงานที่ไม่มีคุณค่าย่อมสร้างความเบื่อหน่ายให้กับชีวิตได้

ดังนั้น จึงควรเลือกงานที่มีคุณค่าและเห็นคุณค่าในงานที่ทำ โดยไม่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหรือลักษณะงานที่ได้รับ แต่ถ้างานนั้นมีผลต่อความสำเร็จในภาพรวม งานนั้นก็มีคุณค่า และเราควรตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุด

“เลือกงานที่ได้ใช้ศักยภาพเต็มที่” การรู้จักตนเองเป็น สิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้ว่าตัวเองมีศักยภาพด้านใดบ้างซ่อนอยู่ เนื่องจากเป็น จุดเริ่มต้นสำคัญในการที่คนคนนั้นจะค้นพบความสุขที่แท้จริงในชีวิต

“ปรับมุมมองทำงานคือความสุข” ขงจื๊อได้กล่าวไว้ว่า จงเลือกงานที่ท่านรัก แล้วท่านจะไม่ต้องทำงานเลยตลอดชีวิต การทำในสิ่งที่ตนรักจะทำ ให้เราทุ่มเทความเป็นเราทั้งหมดให้กับสิ่งนั้น โดยไม่เห็นว่างานนั้นเป็นภาระ

ทว่าในโลกแห่งความเป็นจริง คนจำนวนมากต้องทำงานด้วยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจหรือเงื่อนไขอื่น ๆ จึงมักไม่ค่อยพบงานที่ตนเองรักส่งผลให้งานคือความเบื่อหน่ายเป็นภาระที่ต้องทำ

หากเรียนรู้ที่จะเอา “หัวใจ” ใส่เข้าไปในงานที่ทำก็สามารถมีความสุขได้ โดยไม่จำเป็นต้องวิ่งหางานใหม่เมื่อพบความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำอีก

ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com,?http://www.kriengsak.com